FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt22/09/2006

Felaktig bouppteckning

Vad ska man göra när en släkting gjort en bouppteckning på egen hand utan att visa den för dödsbodelägarna. Bouppteckning har hunnit bli registrerad hos skatteverket.

Lawline svarar

Hej! Samtliga dödsbodelägare ska tillsammans med boutredningsman och eller testamentexekutor samlas för att göra bouppteckning, samt utse två kunniga och trovärdiga gode män att förrätta den. Samtliga delägare ska i god tid kallas till förrättningen, se 20 kap 2§ ärvdabalken http://www.lagen.nu/1958:637 . Registrering hos Skatteverket får inte ske om det inte framgår att bouppteckningen har gått till på sagda sätt. Det är med andra ord märkligt att så ändå har skett. Är det felaktigheter i huvudbouppteckningen, vilket det är i det här fallet eftersom samtliga delägare i dödsboet inte blivit kallade till bouppteckning, finns möjlighet att komma in med en tilläggsbouppteckning enligt 20 kap 10 § ärvdabalken, se http://www.lagen.nu/1958:637 . Tilläggsbouppteckning ska förrättas på samma sätt som huvudbouppteckning, vilket innebär ny kallelse, närvarouppgift m.m. Jag skulle råda dig att kontakta skattemyndigheten i detta fall.
Rådgivare