FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt06/09/2006

Utelåsning från lokaler - egenmäktigt förfarande?

Hej! föreställ er scenariot att en förening på en skola har bryggt vin i sin lokal under sommaren. På något sätt får rektorn nys om detta och går ner i lokalen (som "ägs"av skolan) de har nyklar till dörren men vinet står i ett rum med ett hänglås på så rektorn knippsar upp det och sätter upp ett nytt lås. När föreningen kommer och ska ta bort vinet sitter ett annat lås på dörren till "vinrummet" låset tas bort och vinet flyttas. Det bör tilläggas att föreningen inte hade blivit kontaktad av rektorn om detta. Rektorn kallar så småningom till möte där hon säger att det kan komma att polisanmälas, min fråga är, vad kan de bli åtalade för och vad är de tänkbara staffen?

Lawline svarar

Hej! Er fråga är mycket intressant från straffrättslig synpunkt, men något svår att ge ett enhetligt svar på. Om föreningen haft nyttjanderätten (giltigt hyresavtal till lokalen) har rektorn i sin tur begått en brottslig handling när han bytt hänglås, och därmed avskiljt föreningen från sin rättighet att nyttja lokalen enligt hyreskontrakt. Brottet kallas för egenmäktigt förfarande, och innebär i stort att gärningsmannen fråntar ägaren till en rättighet som tillkommer henne. Att rektorn i vanliga fall skulle haft rätt till denna handling är ovidkommande. Det brott som föreningen senare utfört i sitt borttagande av det nya hänglåset, skulle teoretiskt sett också kunna klassas som egenmäktigt förfarande, som dessutom inneburit skada (hänglåsets kostnad) för motparten. Jag kan dock inte tänka mig någon åklagare i världen som skulle vilja ta upp ett sådant småmål. Straffet som kommer ifråga är ett lägre bötesstraff, minimum är 900 kronor dagsböter, vilket jag skulle gissa på blir utslaget här om fallet går till domstol. Jag har tolkat Er fråga som att dessa handlingar är vad Ni söker svar på angående straffbarhet, och har därmed bortsett från straffrättsligt helt ovidkommande fakta som att det var alkohol som tillverkades, och att det var i en skola det försiggick. Jag ber Er dock att än en gång dra Er till minnes att mina svar på något sett inte kan garanteras till sin riktighet. Har Ni utelämnat någon detalj kan den juridiska bilden bli en helt annan. Om Ni är oroliga råder jag Er att ta kontakt med en riktig advokat. Mvh
Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo