Testamente och ändrade sakförhållanden?

Min mor har i testamente 1979 förordnat boutredningsman och testamentsexekutor. Advokatfirman med namngivna advokater finns ej längre registrerad och ingen person där kan nås. Jag är enda arvinge (barn). Hur gör man?

Lawline svarar

Hej, Ett testamente skall alltid tolkas enligt den så kallade viljeprincipen, vilket innebär att man så långt som det är möjligt skall försöka utröna testatorns egentliga vilja med förordnandet, se 11 kap. 1 § ÄB (https://lagen.nu/1958:637#K11P1S1) Ett testamente är en akt av givmildhet, vilken bygger på testators goda vilja. En förmånstagare ses ej som motpart och dennes tro kring tolkningen och utfallet skall inte påverka bedömningen av vad en testator egentligen velat. När sakförhållanderna har ändrats sedan testamentet skrevs kan testatorns vilja ibland vara svår att fastställa, det kan då bli aktuellt med omtolkning av testamentet. Ett hjälpmedel kan då vara att undersöka testatorns hypotetiska vilja I förhållande till den situation som finns idag. Gissningsvis kan testamentet omtolkas till att din mor ville att hennes kvarlåtenskap skulle handhas av en boutredningsman och testamentsexekutor även om inte de namngivna fanns tillgängliga. Jag anser att du bör kontakta en advokatbyrå med inriktning på familjejuridik för fortsatt hjälp och rådgivning i ärendet. Med vänliga hälsningar
Martin FridhRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning