Testamente

Hej, vi tänker skriva ett testamente om enskild egendom för vårt enda barn. Jag är dock lite osäker på vad som menas med meningen "För egendom som träder istället...". Kan ni vänligen förklara? Skall testamentet sedan registreras i tingsrätten? Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej, Vad som trätt istället för annan egendom syftar till vad som brukar kallas surrogat eller substitut. Det kan exempelvis vara då du säljer ett hus och för pengarna som försäljningen inbringat köper en segelbåt. Då är segelbåten surrogat till huset. När du upprättar ett testamente finns inget krav på att det måste registreras för att uppnå giltighet. Däremot måste bland annat formkraven i 10 kap 1 § ärvdabalken efterföljas. Ärvdabalken hittar du här: https://lagen.nu/1958:637 Vänligen,
Mathias GunnervaldRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning