Testamentes giltighet

Hej, Jag har en fråga angående klander av testamente. Två efterarvingar (syskonbarn) vill klandra ett testamente där den sist avlidne makan testamenterat bort efterarvet efter den först avlidne maken (till vilken de har arvsrätt) till en frikyrka (universell testamentstagare). Skall efterarvingarna inge en gemensam stämningsansökan mot frikyrkan eller mot dödsboet, med grunden att enligt ÄB 13:1 har testatorn ej varit behörig att förordna om sin kvarlåtenskap vad avser hennes tidigare avlidne make, då denna saknade testamente.

Lawline svarar

Hej, Arv och testamente regleras i ärvdabalken, ÄB. (https://lagen.nu/1958:637) Vid en makes död har den efterlevande maken ofta erhållit hela eller delar av den avlidna makens kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Den först avlidna makens arvingar har då rätt till efterarv som inträder vid den efterlevande makens död. Detta följer av 3 kap 2 § ÄB. Efterarvet skall realiseras innan den efterlevande makens egna arvingar kan få del av arvet efter sin arvlåtare. Den efterlevande maken får alltså inte genom testamente bestämma över egendom som skall tillfalla först avlidna makens arvingar. Om man vill hävda att ett testamente är ogiltigt enligt någon av de grunder som upptas i 13 kap. ÄB fordras att man tar hänsyn till de tidsfrister som anges i 14 kap. Men regleringen i ÄB förutsätter att det även finns vissa nullitetsfall då reglerna om klander inom viss tid inte är tillämpliga och testamentets ogiltighet kan göras gällande utan tidsbegränsning. Som exempel här på brukar nämnas att testamentet är en förfalskning eller att dess innehåll direkt strider mot lag. Med andra ord är du inte tvungen att inom viss föreskriven tid påtala testamentets ogiltighet, även om det i många avseenden troligtvis förenklar att göra det så snart som möjligt. Vänligen,
Mathias GunnervaldRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning