Adressändring under pågående vårdnadstvist

2005-12-16 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Bakrund: Ett barn på 12år har bott växelvis hos föräldrarna, föräldrarna har delad vårdnad. Barnet mår i sig själv inte bra, vi har gått på utredning i skolan för att se till vad som är bäst för barnet. Barnet självt har aldrig varit med på mötena, pappan framför att barnet sagt att hon vill "prova" att bo 4 veckor hos sin pappa, vilket sker. vid nästa möte (utan barnet) säger pappan att hon vill bo hos honom på heltid, och så blir det bara utan mitt medgivande, jag vill ha barnet växelvis som vi haft tidigare. Nu har barnet bott där sedan slutet av september och pappan har sökt om adressändring, jag (modern) har ej skrivit på pga att jag anser att ingen ändring skall göras förrän utredningen (social och familjerätt är inkopplad) är klar om vad som är bäst för barnet. men efter en månad går skattemyndigheten trots att de vet att en utredning sker in och ändrar adressen. Vill tilläga att jag inte på något sätt ansetts olämplig att ta hand om mitt barn utan det är pappas som vill ha flickan på heltid. Min fråga: Har skattemyndigheten rätt att ändra adressen så fort som efter 4 veckor utan mitt medgivande, när de vet att en utredning sker, borde inte allt vara som det varit sen barnet föddes tills allt är klart, utredningsmässigt?? Enl socialtjänst och familjerättsenh har de ej varit med om att det någonsin gått så fort som 4veckor att ta beslut om ändrad adress och ej heller under pågående utredning.
SVAR
Under pågående vårdnadstvist har skattemyndigheten inte rätt till att ändra den ene förälderns adress utan den andres medgivande. Detta har bekräftats av en handläggare vid skattemyndigheten, med bl.a. folkbokföringsfrågor på sitt bord, som jag varit i kontakt med. Att alltså, oavsett hur många veckor som gått, ta ett beslut över huvudet på en av föräldrarna är inte tillåtet. Om så alltså skett i ditt fall råder jag dig att ta kontakt med det kontor vid skattemyndigheten som handlagt ditt ärende för att försöka få ett svar på varför de handlat som de gjort och att dessutom starkt överväga att på rättslig väg angripa beslutet.
Joel Laack
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll