FrågaFAMILJERÄTTBodelning30/11/2010

Bodelning och jämkning vid kortvariga äktenskap

Hej! Undrar vad som gäller vid bodelning när man varit gift 1 år 3 mån samt varit sambo i ca 2 år dock med 3 års mellanrum mellan dessa bägge? Finns ingen enskild egendom.

Lawline svarar

Hej! Regler om bodelning på grund av äktenskapsskillnad finns i äktenskapsbalken (ÄktB). När ett äktenskap upplöses är huvudregeln att makarnas egendom ska fördelas mellan dem genom bodelning, se 9 kap. 1 § ÄktB. Det är endast makarnas giftorättsgods som ska ingå i bodelningen, 10 kap. 1 § ÄktB. Av 7 kap. 1 § ÄktB framgår att all egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods. Utgångspunkten är att makarna själva bestämmer hur bodelningen ska gå till, dvs. hur giftorättsgodset ska fördelas mellan dem, se 9 kap. 5 § ÄktB. Om makarna inte kommer överens tillämpas istället ÄktB:s bodelningsregler. I dessa fall tillämpas en likadelningsprincip enligt 11 kap. 3 § ÄktB, vilket innebär att giftorättsgodset delas lika mellan makarna vid bodelningen. Dessa regler gäller oberoende av äktenskapets längd. Vid kortvariga äktenskap kan bodelningen dock jämkas med stöd av 12 kap. 1 § ÄktB. Om det, med hänsyn särskilt till äktenskapets längd, är oskäligt att en make lämnar ifrån sig hälften av sitt giftorättsgods ska bodelningen i stället göras så att denna make får behålla mer av sitt giftorättsgods. Bestämmelsen är endast tillämplig vid bodelning i anledning av äktenskapsskillnad. Regeln kan vidare endast tillämpas till förmån för den make som äger mest giftorättsgods. I praxis tillämpas en schablonregel vid kortvariga äktenskap. Gränsen för kortvariga äktenskap går vid fem år. Schablonregeln innebär att 20 % av giftorättsgodset ska delas lika om makarna har varit gifta i ett år. Om makarna har varit gifta i två år ska 40 % av giftorättsgodset delas lika osv. Först då makarna har varit gifta i fem år ska 100 % av giftorättsgodset delas lika. Sammanboende omedelbart innan äktenskapets ingående bör räknas med i femårsperioden. En strikt tillämpning av schablonregeln i ditt fall torde innebära att endast 20 % av giftorättsgodset ska delas lika mellan dig och din make, om någon av er äger merparten av giftorättsgodset. Den tid ni bott tillsammans bör inte räknas med, eftersom det har skett ett avbrott på tre år mellan samboendet och äktenskapets ingående. Det bör dock tilläggas att schablonregeln är just en schablonregel, och tillämpningen är helt beroende av de föreliggande omständigheterna. ÄktB hittar du här: https://lagen.nu/1987:230 Vänligen,
Jens LidénRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000