Jämkning av testamente för särkullbarns laglott

Jag och min syster är särkullebarn och då min far gick bort visade det sig att de gjort oss arvslösa. Är det möjligt att undanta vår laglott genom att alla värden och besparingar står på hans fru, bostad, bankkonton bil mm. Min far ägde alltså ingenting. De har varit gifta i över fyrtio år, de sista åren levde han på ett äldreboende och har då varit skriven på den adressen men fortfarande varit gifta. I boet fanns tillgångar på ca 700 tusen men slutar ändå på att jag och min syster blir skyldig pengar, då vår fars tillgångar inte täcker kostnaden för begravningen. Det finns ett testamente att allt skall gå till deras gemensamma barn. Finns inga papper om enskild egendom. Är det möjligt att detta är rätt? Kan vi kräva något av det som uppenbarligen är deras gemansamma tillgångar men som är skrivet på hans fru.

Lawline svarar

Hej, Tack för din fråga. Du säger att det inte finns några papper om enskild egendom, så jag antar att det varken finns äktenskapsförord som specificerar något sådant eller att din fars fru fått egendom från någon annan med villkor om att det ska vara hennes enskilda egendom. Om inget av fallen i Äktenskapsbalken 7 kap 2 § föreligger så rör det sig om giftorättsgods som ska ingå i bodelningen. Ni har som särkullbarn rätt till att få era laglotter vid boutdelningen efter er fars bortgång, till skillnad från deras gemensamma barn som har rätt till detta först efter den senare makens död, se 7:1 ÄB. Dock har den efterlevande maken rätt att vid boutdelningen undanta sitt giftorättsgods enligt 12:2 Äktenskapsbalken. Detta måste göras gällande senast vid bodelningen och gäller då även mot särkullbarn. I sådana fall har ni bara rätt att ärva en laglott beräknad på er fars del av giftorättsgodset, det vill säga hälften. För att få ut er laglott ska ni påkalla jämkning av testamentet enligt 7:3 ÄB. Detta ska ni göra inom 6 månader efter dess att ni erhöll del av testamentet enligt 14 kap ÄB, om tidsgränsen överskrids så har ni förlorat er rätt. Mvh,
Rebecca DahlquistRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”