FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTTestamente08/11/2010

Testamentes giltighet

Min far efterlämnade ett handskrivet testamente där han testamenterar allt till ett av fyra barn. Testamentet är utan vittnen och daterat c:a 17 månader innan döden. Testamentet var framlagt väl synligt på köksbord och vår far hittades död på köksgolvet. Till saken hör att han sista åren var sjuk och inte lätt tog sig ut och accepterade bara hjälp (handling mm) från sin syster. Systern var omyndig och kunde ej bevittna testamentet men kände till testamentet. Vad gäller i ett sådant fall?

Lawline svarar

Hej, Regler kring testamente hittar du i ärvdabalken, ÄB. (https://lagen.nu/1958:637) För att ett testamente ska vara giltigt krävs att vissa formkrav är uppfyllda. Huvudregeln är att testamente ska upprättas skriftligen, 10 kap 1 § ÄB. Testator ska vidare underteckna eller vidkänna sin underskrift i närvaro av två vittnen. Vittnena är en nödvändig förutsättning för testamentets giltighet. I 10 kap 4 § ÄB finns krav på vilka som får vara testamentsvittnen. Den som är under 15 år eller på grund av psykisk störning saknar insikt om vittnesbekräftelsens betydelse, får inte vara vittne. Inte heller får make eller den som står i rätt upp- eller nedstigande led i släktskap vara vittne. För att förhindra att testator utsätts för obehörig påverkan har det även uppställts ett förbud mot att testamentstagare är testamentsvittne. Något som kan diskuteras är huruvida din fars testamente är att se som ett nödtestamente, 10 kap 3 § ÄB. Dock går det ganska snabbt att avfärda eftersom ett nödtestamente mister sin giltighet tre månader efter den tidpunkt som testamentet upprättats. I ert fall är min bedömning att er fars testamente är ogiltigt. Om så är fallet bör er fars kvarlåtenskap fördelas utefter reglerna i 2 kap ÄB. Vänligen,
Mathias GunnervaldRådgivare
Hittade du inte det du sökte?