FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt20/08/2006

Sambors ansvar för varandras skulder

Min sambo har tagit lån och startat en firma ihop med en kompis. Kan jag som sambo bli betalningsskyldig om något skulle hända t.ex. konkurs, företagsdelning?

Lawline svarar

Nej, det kan du inte bli. Samborna svarar var och en för sina egna skulder. Däremot kan egendom som du äger bli utmätt i en konkurs om det inte framgår att det är du som äger egendomen. Huvudregeln i 4 kap. 17 § utsökningsbalken, se http://www.lagen.nu/1981:774, är då i och för sig att utmätningsmannen måste bevisa att egendomen tillhör din sambo. Om däremot egendomen finns i din sambos besittning måste du enligt 4 kap. 18 § bevisa att det är din egendom. Detta gäller också enligt 4 kap. 19 § om egendomen finns i bådas besittning.
Michael WittingRådgivare