Representationsrätt

Om det står i ett testamente efter ett barnlöst par att syskon och syskonbarn ska ärva och ett av syskonens barn är död. Ärver då dennes barn?

Lawline svarar

Hej, Reglerna som behandlar arv och testamente finner du i ärvdabalken, ÄB. (https://lagen.nu/1958:637) Genom ett testamente kan en arvlåtare sätta arvsordningen ur spel. Kvarlåtenskapen kommer då att fördelas utefter testatorns, genom testamente, uttryckta vilja. För de fall att en testamentstagare avlider före testator inträder testamentstagarens avkomlingar. Detta kallas representationsrätt och regleras i 11 kap. 6 § ÄB. En förutsättning för att representationsrätten skall gälla är att avkomlingen till den avlidne testamentstagaren ingår i den personkrets som kan vara testators arvinge. Vilka som ingår i testatorns personkrets framgår av 2 kap ÄB. Syskonbarn och deras barn tillhör denna krets och de bör med andra ord träda i deras förälders ställe. I övrigt måste den som genom testamente får rätt till arv vara född, eller avlad och sedan född med liv vid testatorns död, 9 kap. 2 § ÄB. Vänligen,
Mathias GunnervaldRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”