FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt23/08/2006

Testationsrätt över ärvd egendom

Hej Min sambo äger tillsammans med två delägare en fastighet. Vi vill köpa ut de övriga delägarna. Den ena ägaren är en maka till min sambos morfars bror. Fastigheten tillhörde ursprungligen morfaderns bror men gick vid hans död till makan. Det finns inga barn i deras förhållande eller utanför. Hennes närmaste släktingar är hennes syskonbarn. Har hon rätt att sälja fastigheten till oss (med tanke på arv eftersom den från början ägdes av hennes make)? Har hon rätt att testamentera den till min sambo? Finns risken att den vid hennes bortgång ärvs av hennes syskonbarn? tacksam för svar

Lawline svarar

Hej, när din sambos morfars brors änka går bort har din sambos morfars brors arvingar rätt till den del i boet som tillhörde honom, 3 Kap 2 § Ärvdabalken. En försäljning till din sambo minskar inte andelen i boet såvida denna sker till marknadspris och är således problemfri. Om den sker till underpris kan det dock vara så att din sambos morfars brors arvingar får ta den del som "saknas" ur din sambos morfars brors änkas kvarlåtenskap enligt 3 kap 3 § Ärvadabalken. Samma sak händer om hon testamenterar fastigheten till din sambo. Morfaderns broders arvingar får då täcka förlusten genom att ta motsvarande värde ut din sambos morfaders brors änkas kvarlåtenskap. (Detta gäller under förutsättning att din sambos morfars brors änka ärvt sin man på grund av att de var gifta. Man säger då att man ärver egendom med fri förfoganderätt. Om han däremot hade skrivit ett testamente varigenom hon ärvde egendomen torde det inte vara något problem över huvudtaget, såvida hon då ärvde egendomen med full äganderätt.) Däremot är din sambos morfaders brors änkas syskonbarn inget hinder. Om inte något testamente finns ärver de henne men om ett testamente är av ett annat innehåll gäller det. Se hela ärvdabalken http://lagen.nu/1958:637 .
Cornelia SvenssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?