Skall systern få ärva?

Bror 83 år har gått bort, han har skrivit testamente och har inga biologiska barn (bonusbarn finns). Syster 85 år finns i livet, de har ingen kontakt med varandra och är ovänner sedan många år tillbaka. Brodern vill absolut inte att syster ärver något från honom. Måste hon dras in eller avsäga sig arvsrätt (om hon har någon?)

Lawline svarar

Hej! Har brodern skrivit ett testamente med innebörden att systern inte skall få ärva blir detta gällande under förutsättning att testamentet upprättats enligt föreskrifterna i 9-10 kap Ärvdabalken (1958:637, ÄB) se, https://lagen.nu/1958:637#K9P1S1 samt https://lagen.nu/1958:637#K10P1S1. Systern behöver alltså inte avsäga sig någon arvsrätt. Inom svensk rätt är det endast bröstarvingars (avkomlingar) laglotter (7 kap1 § ÄB, se https://lagen.nu/1958:637#K7P1S1) samt efterlevande makes rätt enligt basbeloppsregeln (3 kap 1 § 2 st ÄB, se https://lagen.nu/1958:637#K3P1S2) som ej kan testamenteras bort.
Cajsa HansenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning