Betalning av dagsböter

2010-10-06 i Påföljder
FRÅGA
Om man får dagsböter hur betalas det? Räkning hem? Avdrag på lön? Betalas direkt?
SVAR
Hej!

Den som döms till böter får tillsammans med domen ett inbetalningskort jämte upplysningar om hur betalningen skall gå till. Betalning skall göras inom 30 dagar från den dag domen vinner laga kraft.
Betalas inte böterna inom cirka sex veckor överlämnas ärendet till kronofogdemyndigheten för indrivning. Därvid tillkommer ytterligare kostnader.
Kronofogdemyndigheten kan ge anstånd med betalningen av böterna eller tillåta att böterna betalas i olika omgångar om det finns särskilda skäl för det, till exempel arbetslöshet, sjukdom eller bristande betalningsförmåga.
Betalas inte böterna frivilligt driver kronofogdemyndigheten in böterna genom utmätning.
Böterna kan i vissa fall förvandlas till fängelse från fjorton dagar till högst tre månader om de inte betalas se 25 kapitlet 8 § stycke 2 Brottsbalken.

På polisens hemsida har de utförligt angett hur betalningen skall ske. Se under rubriken domstolsböter på http://polisen.se/sv/Lagar-och-regler/Boter/Betalning/

Länk till Brottsbalken: här

Med vänliga hälsningar

Emelie Gärde
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1585)
2021-10-13 VAL AV PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT
2021-10-12 PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT OCH GROVT VAPENBROTT
2021-10-10 Kan man begära ett fängelsestraff istället för att betala böter?
2021-10-04 Preskriptionstiden vid brott mot knivlagen samt gallring i belastningsregistret vid dagsböter

Alla besvarade frågor (96402)