FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt21/08/2006

Arvsordningen efter moders & mosters död

Denna fråga är felbesvarad. Om man dör förlorar man väl sin arvsrätt. Eller? Kan hans kontaktperson maila honom om detta?! /sandra Refererar till föregående fråga angående arv efter min moder och moster. Jag är ensam arvtagare efter dem. 1.Om jag avlider före min moder och min moster. Ärver då min make allt? 2.Om min moder och moster inte vill att min make skall ärva , måste dom då skriva testamente till förmån för någon annan om jag skulle avlida före dem?

Lawline svarar

1. Ja, din make ärver allt enligt 3 kap. 1 § ärvdabalken, se http://www.lagen.nu/1958:637. Detta gäller under förutsättningen att inget testamente finns upprättat som inskränker din makes arvsrätt. 2. Nej, de behöver inte skriva något testamente. Din make har ingen arvsrätt efter din moder och moster. I första hand ska enligt 2 kap. 1 § ärvdabalken din moders och mosters barn ärva sin respektive förälder. Är barnen inte i livet ärver i sin tur deras barn. Finns det inga barn ärver enligt 2 kap. 2 § din moders och mosters föräldrar. I sista hand ärver enligt 2 kap. 3 § din moder och mosters farföräldrar allt. Om det inte finns någon i livet i dessa arvsklasser går all kvarlåtenskap enligt 5 kap. 1 § till allmänna arvsfonden.
Michael WittingRådgivare
Hittade du inte det du sökte?