FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt29/09/2010

Om ändringar i SamboL och ÄktB

Hej! Vad är de största ändringar som har gjorts i äktenskapsbalken respektive sambolagen under åren? (som exempelvis den könsneutrala lagen som införts i äktenskapsbalken.)

Lawline svarar

Hej! Dessa lagar är föremål för regelbundna ändringar, eftersom de tillhör en dynamisk del av juridiken och ofta diskuteras såväl politiskt som av allmänheten. Därför blir det lätt godtyckligt när man ska försöka redogöra för de "största" ändringarna. Här kommer dock, kortfattat och i punktform, en sammanfattning av några stora förändringar i respektive lag: *Sambolagen *(som tillkom 2003 och därför inte ändrats så många gånger): - 2005 infördes en ändring som tillät att kvinnliga sambor blir juridiska föräldrar till barn som tillkommit som ett resultat av insemination (I 1§ togs ett stycke bort om att endast sambor av olika kön kunde bli föräldrar i dessa fall). - 2008 utökades sambodefinitionen till att inkludera även par som bor tillsammans i den nya boendeformen ägarlägenhet (se 5§, frågan är hur praktiskt stor skillnad detta hittills har inneburit). - 2009 lades ett stycke till i 1§ om att registrerade partnerskap skall jämställas med äktenskap i sambolagen (varje gång det står "äktenskap" gäller samma för registrerade partners). Ändringen berodde på att partnerskapslagen upphävdes. *Äktenskapsbalken* (utöver det historiska tilläg i 1§ som du själv tagit upp om att även samkönade par kan ingå äktenskap, och alla ändringar som följde av det): - 1998 infördes en bestämmelse om att pensionsrättigheter som huvudregel skall ingå i bodelning mellan makar, om detta inte är oskäligt i det enskilda fallet (se 6 kap 7-8§§ samt 10 kap 3§). - I samband med att staten och kyrkan skiljdes från varandra 2000 togs en paragraf (4 kap 4§) bort. I denna stod tidigare att en man och en kvinna som vigdes inom svenska kyrkan själva kunde välja präst och att denne då hade en skyldighet att viga paret. Efter "skilsmässan" mellan stat och kyrka ansågs det inte längre lämpligt att kyrkan skulle vara tvungen att tillhandahålla präst. - 2004 infördes en rad ändringar med syftet att försvåra äktenskap med barn och tvångsäktenskap. Exempel på ändringar är att det gjordes mycket svårare att ingå äktenskap innan 18 års ålder i Sverige (se 2 kap 1§) samt att möjligheterna begränsades för att "översätta" äktenskap som ingåtts utomlands (exempelvis under tvång), om de inte hade godkänts från början i Sverige (4 kap 8§, 5 kap 5§). Jag hoppas att denna korta översikt svarat på din fråga!
Joel DahlquistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000