FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt30/08/2006

Tvångsförsäljning av samägt giftorättsgods

Bakgrund: parterna oense om bodelning och bodelningsman utsedd. Familjen (3 barn) hara sammanägt två fastigheter, varav en sommarbostad, vars rätta värde bäst kan erhållas vid en försäljning. Frågan blir då: Måste bodelningsman godkänna en parts begäran om tvångsförsäljning av gemensamägd sommarbostad?

Lawline svarar

Som din fråga är ställd utgår jag från att fastigheterna utgör giftorättsgods som ägts gemensamt av er inom äktenskapet. När man äger saker gemensamt gäller samäganderättslagen som bland annat innehåller regler om tvångsförsäljning (6 §). Samäganderättslagen hittar du http://www.lagen.nu/1904:48_s.1. För samägande mellan makar gäller dock vanliga äktenskapsrättsliga regler istället i den mån ägandeförhållandena regleras där (19 § 2 st.). Jag har inte lyckats utreda om detta betyder att samägt giftorättsgods lyder alltid under samäganderättslagen men HovR intog i alla fall den ståndpunkten i RH 1990:122. Enligt ÄktB 7:5:3 får ingen av makarna sälja någon fast egendom som utgör giftorättsgods utan den andres samtycke. Egendomen utgör giftorättsgods fram till dess att bodelningen är klar. Domstolen kan dock godkänna en försäljning trots att samtycke saknas (ÄktB 7:8). För detta krävs att inget godtagbart skäl kan anföras mot försäljningen (jfr NJA 1991 s 234). ÄktB hittar du http://www.lagen.nu/1987:230. Ett tänkbart skäl skulle kunna vara just att fastigheten utgör samägt giftorättsgods och alltså kan hållas intakt genom bodelning som ju är det normala sättet att avgöra rätt till egendom inom äktenskapet (jfr NJA 1991 s. 240). Jag kan dock inte säga säkert om tillstånd kommer att lämnas men jag lutar alltså åt att en tvångsförsäljning inte kommer att vara möjlig p.g.a. den pågående bodelningen. Frågan om hinder enl. 7 kap. ÄktB går att få prövat i samband med ett yrkande om tvångsförsäljning enligt samäganderättslagens 6 §. Du måste alltså inte gå igenom två processer om du skulle välja att ta en tvist. Om du tar en tvist råder jag dig som alltid att först ta kontakt med en expert på området.
Love Wilén-ÖrnulfRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000