FrågaFAMILJERÄTTBodelning25/09/2010

Avräkning av skulder vid bodelning

Min man och jag ska skiljas, då han är invandrare har vi alla skulder och krediter i mitt namn. Vad händer med det nu när vi går isär, blir jag fast med allt som varit vårat gemensamma?

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga! Regler om bl.a. bodelning finns i äktenskapsbalken (ÄktB), se https://lagen.nu/1987:230. I ett äktenskap har makarna giftorätt i varandras egendom. Giftorätten innebär att varje make har rätt att vid en bodelning få hälften av det sammanlagda värdet på makarnas tillgångar efter att varje make har fått räkna av sina skulder. Huvudregeln gällande egendomsförhållandena i ett äktenskap är att vardera maken råder över sin egendom och svarar för sina skulder, se 1 kap 3 § ÄktB När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning, se 9 kap 1 § ÄktB. I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå, se 10 kap 1 § ÄktB. Om någon av makarna fått egendom i exempelvis gåva eller arv med en föreskrift att egendomen ska utgöra enskild egendom ska denna egendom inte ingå i bodelningen, se 7 kap 2 § ÄktB. Vardera maken får vid en bodelning avräkna sina skulder från sitt giftorättsgods, se 11 kap 2 § ÄktB. Om en makes skuld hänförs sig till makens enskilda egendom ska skulden i första hand avräknas mot denna och inte mot giftorättsgodset, se 11 kap 2 § andra stycket ÄktB. Det eventuella överskott som blir kvar efter att vardera makens skulder har avräknats mot giftorättsgodset utgör nettobehållningen. Värdet av vardera makens nettobehållning ska läggas samman och delas lika mellan makarna, se 11 kap 3 § ÄktB. Skulle det vara så att ditt giftorättsgods inte räcker för att täcka skulderna bestämmer man nettobehållningen för din del till noll. Detta resulterar i att din makes tillgångar är det enda som ska delas lika mellan er eftersom att dina tillgångar har använts för att täcka skulderna. Sammanfattningsvis gäller alltså att vid en bodelning mellan er får du behålla så mycket av ditt giftorättsgods som behövs för att täcka de skulder som du har. Finns det kvar ett överskott efter att skulderna har räknats av mot giftorättsgodset delar ni på detta vilket framgår av exemplen nedan. Om dina skulder däremot överstiger värdet av ditt giftorättsgods delar ni lika på värdet av din makes giftorättsgods. För att göra det hela lite mer konkret följer här två exempel: Exempel 1 Make A Tillgångar som utgör giftorättsgods: 100 000 kr Skulder: 0 kr Make B Tillgångar som utgör giftorättsgods: 500 000 kr Skulder: 450 000 kr Det som ska fördelas lika mellan makarna är 150 000 kr, dvs. 100 000+(500 000-450 000)=150 000. Varje make har alltså rätt att få tillgångar motsvarande ett värde av 75 000 kr. Detta betyder att make A ska överföra tillgångar till ett värde av 25 000 kr till make B. Exempel 2 Make A Giftorättsgods 50 000 kr Skulder 10 000 kr Make B Giftorättsgods 500 000 kr Skulder 700 000 kr Det som ska delas lika mellan makarna är 40 000 kr. Eftersom att make B:s skulder överstiger dennes tillgångar bestäms make B:s nettotillgångar till 0 kr. Varje make har alltså rätt att få tillgångar motsvarande ett värde av 20 000 kr. Detta betyder att make A ska överföra tillgångar till ett värde av 20 000 kr till make B. Hoppas att du anser att du har fått svar på din fråga, om inte får du gärna höra av dig till oss igen!
Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”