Återkallelse av inbördes testamente

Är sambo och båda har barn från tidigare äktenskap. Dock inga gemensamma. Har skrivit inbördes testamente med innebörden att vi ärver varandra. Nu vill jag ensidigt återkalla detta testamente och vill att mina barn skall ärva mig. Jag vill alltså återkalla det inbördes testamentet i sin helhet. Hur går jag tillväga utan att informera min sambo?

Lawline svarar

Hej! Ett testamente kan återkallas genom att det förstörs men du kan även återkalla testamentet genom att skriva ett nytt testamente. Se 10 kap 5 § Ärvdabalken https://lagen.nu/1958:637 I det nya testamentet bör du ange att det gamla testamentet inte längre gäller samt ange datumet då det gamla testamentet utfärdades. Vänliga hälsningar
Carina PerssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning