FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt19/08/2006

Äganderätt till fastighet samt barns rätt till laglott

Kan särkullbarn kräva del av laglott i fastighet som min mor äger till fullo, min mor och avlidne far var sambo. Modern har alltid stått för löpande räkningar och underhåll. fadern kan ha hjälpt till med div betalningar, räknas det då som om han är hälften ägare vid bouppteckning. Dom har ett inbördes testamente där dom önskar att modern ska ärva som om dom vore gifta och att barnen inte ska kräva sin laglott

Lawline svarar

Hej, Jag utgår från att din mor är formell ägare till fastigheten om så inte är fallet hör gärna av dig igen. Enligt Sambolagen (SamboL) 2 § upphör ett samboförhållande om en av samborna avlider. När ett samboförhållande upphör kan båda eller den ena av samborna begära att en bodelning skall ske, 8 § SamboL. Detta är således inget som tvunget skall ske. När en av samborna avlider tillkommer rätten att begära bodelning endast den efterlevande sambon och inte den avlidne sambons arvingar, 18 § SamboL. Således kan inte din far anses som ägare till egendomen genom en bodelning såvida din mor ej kräver att en sådan skall ske. Se hela Sambolagen http://lagen.nu/2003:376 . Enda möjligheten att se din far som ägare till fastigheten blir då om han kan anses som dold samägare. För att detta skulle godtas krävs enligt högsta domstolen att egendomen inköpts för gemensamt bruk, att den som inte formellt sett framträder som ägare skall ha lämnat ett ekonomiskt bidrag till köpet samt att båda parterna avsett att äganderätten skall vara gemensam, NJA 2004 s 397. I samma rättsfall anger högsta domstolen att det är omständigheterna vid tidpunkten för köpet som är avgörande för bedömningen huruvida samäganderätt föreligger även om senare inträffade omständigheter kan ha viss bevisverkan. Huruvida samäganderätt förelåg mellan dina föräldrar kan inte avgöras med så litet underlag som du angivit i frågan. I svensk rätt är det inte möjligt att göra sina barn arvlösa. Oavsett vad som står i testamentet har barnen rätt till sin laglott. Utöver laglotten gäller dock testamentet. (Laglotten utgör halva arvslotten som i sin tur beräknas på hela den avlidnas egendom.) Se Ärvdabalken http://lagen.nu/1958:637 . Med vänliga hälsningar
Cornelia SvenssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?