FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt02/08/2010

Villkorad försäljning av samägd fastighet

Hej, vi är tre syskon där föräldrarna i sitt testamente har angivit att deras fastighet skall tillfalla oss som enskild egendom när den siste maken går bort. Vad händer om ett av syskonen vill sälja för att få loss pengar? Måste de andra två gå med på det då? Kan man reglera i testamentet att minst två syskon måste vara överens om försäljningen? Tack på förhand för svar.

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga! När ni syskon övertar fastigheten kommer ni att äga den med samäganderätt. Denna samäganderättskonstruktion regleras i Samäganderättslagen (SamägL), se https://lagen.nu/1904:48_s.1. Om en av delägarna i fastigheten i framtiden vill sälja har denne, enligt 6 § SamägL, rätt att begära att fastigheten säljs på en offentlig auktion. Detta gäller i princip även om de andra delägarna motsätter sig att fastigheten ska säljas. För att en delägare ska kunna motsätta sig en begärd försäljning krävs att delägaren kan visa synnerliga skäl. Kraven är högt ställda för att synnerliga skäl ska anses föreligga och därmed förhindra en försäljning. Ett exempel på synnerliga skäl som kan godtas är om fastigheten betingar ett alltför orimligt lågt pris. Begär en av delägarna att fastigheten ska säljas på offentlig auktion finns det möjlighet för var och en av delägarna att bestämma ett lägsta godtagbara pris för försäljningen, se 9§ SamägL. SamägL är dock inte tvingande vilket innebär att man kan avtala om att andra regler ska gälla. Det är därför fullt möjligt att i ett testamente föreskriva att ett visst antal av delägarna måste vara överens för att fastigheten ska kunna säljas. För det fall att det i testamentet inte föreskrivs annat än att fastigheten ska tillfalla er som enskild egendom kan ni delägare sinsemellan upprätta ett avtal. I avtalet kan ni då bestämma eventuella villkor som ska gälla vid en framtida försäljning av den samägda fastigheten Hoppas att du fått svar på dina frågor!
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000