Ang giltigheten av underskrift i testamente

I ett testament efter min far där jag är arvinge tillsammans med min syster har min hon troligen fabrikerat testamentsignaturer efter min far, dock har testamentet vunnit laga kraft. Eftersom min far var väldigt svag så har hon använt ett utryck som heter "Penna i handen" för signaturen. De båda testamentesvittnen har skrivit under på att så var fallet. Dock så har det framkommit att det var ett testamentvittne som holl min far i armbågen och min syster som höll min fars hand, det är dock oklart hur mycket och ifall min syster även hjälpte mer än så. Detta ser jag som en legal gråzon, ställs det extra höga krav nar "Handen pa pennan" används vid testamentssignering? Finns det några problem med att det är min syster, som har ett klart motiv, hjälper min far med detta? Har det någon gång funnits några mål som behandlar detta? Tack på förhand.

Lawline svarar

Hej, Först ska nämnas att formkraven för ett giltigt testamente återfinns i ärvdabalkens 10 kap (som du hittar här https://lagen.nu/1958:637). I 1 § i detta kapitel stadgas att testamentet ska skrivas under av testatorn. Detta är huvudregeln men undantag har utformats i rättspraxis för de fall då testatorn är oförmögen att skriva under själv, i sådant fall kan testatorn godkänna testamentet genom konkludent handlande. Som ett undantag kan nämnas metoden "med hand på penna" vilken du nämnt i din fråga. Det finns ett rättsfall som behandlar frågan om giltigheten av en underskrift som skett "med hand på penna", NJA 1937 s. 221. Kortfattat var omständigheterna sådana att testators hand, på grund av sjukdom, skakat så mycket att han ej var kapabel att skriva under utan stöd. Att använda sig av metoden "hand på penna" godtogs då av Högsta Domstolen. Testamentet förklarades giltigt. I rättsfallet framkommer inget om några extra krav vid användning av denna metod. Om du däremot misstänker att din syster har tvingat din far att skriva under testamentet eller på annat sätt utnyttjat hans oförstånd kan du föra talan om ogiltighet av testamente enl 13 kap 3 § i ärvdabalken. Så länge de övriga kraven på ett giltigt testamente, d.v.s vittneskrav och dyl, är uppfyllda så är testamentet alltså giltigt. Hoppas det svarade på din fråga! Vänligen. Johan Levin
Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”