Biologiske faderns samtycke vid styvbarnsadoption

2010-07-18 i Adoption
FRÅGA
Hej! Jag flyttade ifrån min pappa för 2½ år sedan och har sedan dess inte haft någon kontakt med honom. Jag bor hos min mamma och hennes nya man nu. Jag vill att min styvfar ska adoptera mig nu och så mycket jag vet samtycker min mamma och styvfar. Min fråga är hur lång tid processen tar. Ifall min biologiska far inte skulle samtycka, skulle det gå ändå? Måste biologiska band brytas vid adoptionen? Tack på förhand.
SVAR
Hej.

Det du vill är att en s.k. styvbarnsadoption skall genomföras, dvs. att din styvfar adopterar dig och att du i fortsättningen kommer att vara din styvfars och din mammas gemensamma barn. Till att börja med krävs då att din mor och din styvfar är gifta. Personer som är sambo kan nämligen inte adoptera varandras barn. Detta framgår av 4:3-4 Föräldrabalken.

När det gäller samtycke är utgångspunkten att så länge det rör sig om ett barn under 18 år, måste båda föräldrarna samtycka till adoption (5a§ Föräldrabalken). Från den här regeln finns några undantag. Om en förälder inte har någon del i vårdnaden, behövs inte dennes samtycke (5a§ 2st. Föräldrabalken). Detta innebär att om din biologiska pappa inte har vårdnad om dig är det inte nödvändigt att han samtycker. Däremot skall även en förälder som inte har del i vårdnaden höras och få komma med synpunkter innan beslut om adoption tas (4:10 3st. Föräldrabalken).

I övrigt går processen till så att din styvfar ansöker hos tingsrätten i den ort där ni bor om att han skall adoptera dig. Socialnämnden gör sedan en utredning där de bland annat kommer att höra dina synpunkter och undersöka era sociala förhållanden. Även din biologiske far får här komma med synpunkter. Därefter fattar tingsrätten beslut i frågan. Hur lång tid processen tar varierar och är ingenting jag kan svara på exakt, men rent allmänt kan man säga att ju mer överens de inblandade parterna är (du, din mamma och styvfar samt din biologiske pappa), desto enklare blir det för rätten att ta ställning.

När det gäller din sista fråga så innebär adoptionen att de juridiska banden mellan dig och din biologiske far bryts. Han är då inte längre din legale förälder. Han kommer inte att kunna ha vårdnaden om dig och du ärver honom inte. Däremot är det naturligtvis ingenting som hindrar att du träffar din biologiske pappa igen om du vill.

Återkom gärna om du undrar något mer. Nedan länkar jag till Föräldrabalken:

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19490381.htm

Vänligen,

Georg Dellborg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (596)
2021-06-11 Kan min son adopteras trots att hans biologiska pappa motsätter sig detta?
2021-05-27 Vad gäller vid adoption/förordnande av särskilt vårdnadshavare?
2021-05-12 Hur kan jag ta reda på information om en adoption?
2021-05-09 Adoption av vuxen

Alla besvarade frågor (93141)