Fri förfoganderätt till egendom

Min sambo avled och i sitt testamente skrevs bl a jag skulle få fri dispositionsrätt till hans sommarstuga som ärvdes av hans far. Vad innebär detta rent juridiskt? Finns det något ekonomiskt värde i denna klausul? Vad händer vid ev försäljning? Tacksam svar

Lawline svarar

Hej! Regler om arv och testamente finns i ärvdabalken (ÄB). När det gäller testamente och testamentstagares rätt är det förmodligen vanligast att testamentstagaren erhåller egendom med full äganderätt. Att testamentstagaren erhåller egendom med full äganderätt innebär att han eller hon fritt kan förfoga över egendomen utan några särskilda begränsningar. Den som upprättar ett testamente (testatorn) har dock rätt att bestämma att en testamentstagare ska erhålla egendom med fri förfoganderätt (fri dispositionsrätt). Det är i dessa situationer vanligt att testatorn i testamentet har förordnat om sekundosuccession, dvs. ett förordnande om vem som ska få egendomen när den fria förfoganderätten upphör (vanligen då testamentstagaren avlider). Att testamentstagaren erhåller egendom med fri förfoganderätt (fri dispositionsrätt) innebär att testamentstagaren blir ägare till egendomen men saknar rätt att genom testamente förfoga över egendomen. Märk väl att testamentstagaren kan förfoga över egendomen genom rättshandlingar i levande livet. Testamentstagaren kan alltså exempelvis sälja egendomen när han eller hon fortfarande är i livet, men den fria förfoganderätten medför att testamentstagaren inte kan testamentera bort egendomen. Sammanfattningsvis kan sägas att du på grund av testamentet blir ägare till sommarstugan. Att du erhåller egendomen med fri förfoganderätt innebär dock att du inte kan förfoga över egendomen genom testamente. Du kan däremot företa rättshandlingar avseende sommarstugan när du fortfarande är i livet. ÄB hittar du här: https://lagen.nu/1958:637 Vänligen,
Jens LidénRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning