FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt19/08/2006

Jämkning av testamente

Min mor har nyligen gått bort och nu har jag fått ta del av testamentet. Hon var sambo med en finsk man, dock ej min far eller någon av mina halvsyskons. Enligt testamentet har de gjort mig helt arvslös. Mors del skall tillfalla mina tre halvsyskon. Dock ej förrän sambon dör. Så då får de hälften av kvarlåtenskapen, resterande hälft går till ett av barnbarnen. Vad kan jag göra för att få ut min arvslott.

Lawline svarar

Hej, Möjligheten att testamentera bort sin kvarlåtenskap inskränks av att bröstarvingar alltid har rätt att få sin laglott, vilket är hälften av den arvslott som skulle ha tillfallit dem om det inte hade funnits något testamente. Laglotten skyddas dock inte automatiskt, om testamentet inkräktar på denna så måste bröstarvingen begära jämkning av testamentet inom sex månader från delgivningen. Vänligen,
Jenny LarseRådgivare
Hittade du inte det du sökte?