FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder18/05/2010

Belastningsregistret - gallring

Jag undrar vilka uppgifter en arbetsgivare inom hemtjänsten får ut då de begär ett utdrag ur belastningsregistret vid en eventuell anställning? Jag åkte fast för snatteri för 4,5 år sedan och undrar om denna information lämnas ut till arbetsgivare inom hemtjänsten?

Lawline svarar

Hej, Enligt Lagen om belastningsregister så ska belastningsregistret innehålla uppgifter om Registret ska innehålla uppgifter om att någon genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har ålagts påföljd för brott. Även beslut om åtalsunderlåtelse ska föras in i registret. I ditt fall vet jag inte vad du fått för påföljd eller vad som hänt, men i och med att du säger att du "åkt fast" för snatteri så ska det mest troligt finnas antecknat i registret. Beroende på vilken påföljd du fick på grund av ditt brott kan det variera när uppgifterna rensas ut ur registret. Om åklagaren meddelade åtalsunderlåtelse gallras det som huvudregel efter 10 år. Om du var under 18 år och åklagaren meddelade åtalsunderlåtelse gallras det dock efter 3 år. Böter gallras fem år efter domen, beslutet eller godkännandet av strafföreläggandet eller föreläggandet av ordningsbot. I vissa fall, vid arbete med barn, finns det lagstadgat att ett utdrag ur belastningsregistret måste inges till arbetsgivaren. I dessa fall krävs endast ett begränsat utdrag som innehåller uppgifter om allvarliga brott. Exempelvis mord, grov misshandel, våldtäkt osv. Kräver din arbetsgivare ett fullständigt utdrag så beror det som sagt på omständigheterna om ditt snatteri finns kvar i registret. Vänligen,
Bo OlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo