FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTSärkullbarn29/04/2010

Särkullebarns rätt till arvlott.

Ni har den 22/12-09 gällande arv till Bröstarvingar. Där säger Ni bla at man aldrig kan avskära en bröstarvinge från sitt arv ? Och där en Bröstarvinge ALLTID har rätt till sin Laglott. Därför blir jag extra tacksam om Ni svarar på detta . 1/ Biologsk pappa avlider. 2/ Han var omgift ,men inga barn i detta äktenskap. 3/ Fyra barn i sitt första äktenskap , som ochså blir kallade till Bouppteckning. Tre av barnen avsäger sig plötsligt sin bef Laglott ? Och skriver papper på detta. 4/ Kvar blir alltså 1 st biologiskt barn som INTE avsäger sig sin Laglott. 5/ Det finns varken Testamente eller Äktenskapsförord. 6/ Änkan säljer deras gemensamma bostad för c:a 1.200.000:- hon fortsätter att sälja deras gemensamma bilar 1 st för 60.000:- + 1 st för 110.000:- Hon fortsätter avvecklar makens alla elektroniksaker för 200.000 tals kronor. Därefter säljer hon makens guldsmycken bla en guldkedja av rent tjock guld värde c:a 150.000:- Trots att en av bröstarvingarna INTE AVSAGT SIG SIN LAGLOTT ..... UTEBLIR ALLT EFTER FADERN,,,,,,, DET KOMMER ABSOLUT INGA PENGAR TILL BRÖSTARVINGEN ? Så för mig uppfattar jag hela den här saken som ett maktmissbruk frän Sveriges Rättsamhälle !

Lawline svarar

Hej, Om jag förstår din fråga rätt så undrar du om den kvarvarande bröstarvingen som inte avsagt sig sin arvslott har rätt till denna. Eftersom du säger att det inte finns något testamente så är varje arvinge berättigade till sin arvslott, vilket alltså utgör en fjärdedel av faderns kvarlåtenskap. I vanliga fall tillfaller samtliga tillgångar den efterlevande maken, men då arvingarna inte är bröstarvingar till den efterlevande makan så har man rätt att få ut sitt arv med en gång (såvida man inte avstår från den rätten) se 3 kapitlet 1§ ÄB, https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1. Som särkullebarn har man alltså alltid rätt att utfå sin del av arvet direkt vid arvlåtarens död. Bodelningen omfattar makarnas egendom som läggs ihop och delas i två lika stora delar, efter det att eventuella skulder räknats bort. Den halva som tillfaller den avlidne utgör dennes kvarlåtenskap och det är alltså den delen som tillfaller arvingarna. I detta fall skulle alltså den kvarvarande arvingen, som inte avsagt sig sin arvsrätt till den efterlevande makan, ha rätt att utfå sin del av arvet. Som bröstarvinge och särkullebarn bör man således kräva sin rätt att utfå sin arvslott direkt. Det framgår inte heller av din fråga om det problemet diskuterats i samband med att de andra skrev på pappret men om den efterlevande makan vägrar att lämna ut arvslotten får man helt enkelt vända sig till domstol för att på så sätt kräva sin rätt. Med vänliga hälsningar
Anna ErikssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?