FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder28/04/2010

Avtal om skadestånd i brottmål

en vän blev dömd för sexuellt utnjyttjande av barn för en tid sen, offret och han kände varandra och var överens om att skadeståndet inte behövde betalas. Nu vill tjejen ha sitt skadestånd endå. Gäller inte de muntliga avtalet de gjort då de bestämde att hon inte skulle få skadestånd? Kan han överklaga? Vad ska han göra för att slippa betala?

Lawline svarar

Hej! Utgångspunkten i rättsprövningssystemet är att man inte kan avtala bort sin rätt till domstolsprövning. Undantag från detta görs endast i vissa lagstadgade fall. För din vän innebär detta att han inte kan hänvisa till vad de kommit överens om för att förmå motparten att avstå från att kräva skadestånd. Vad jag förstår av din frågeställning berör domen som vunnit laga kraft endast brottmålsdelen, det vill säga frågan om ansvar för sexuellt utnyttjande, och inte alls skadeståndsdelen. Detta innebär att den som vill kräva skadestånd nu i efterhand måste väcka talan på nytt och få saken prövad i en ny process. Således måste nya ombud anlitas, avgift för stämning erläggas på nytt och allt tas upp ännu en gång i en ny process. Vidare kan påpekas att fördelningen av rättegångskostnader i sådana mål helt beror på målets utgång. Detta kan självfallet vara anledningar att avstå från att väcka talan på nytt men som sagt är det inget som hindrar att frågan om skadestånd tas upp till prövning. Om frågan ändå tas upp till prövning har din vän självfallet möjlighet att överklaga om domen som meddelas innebär att han ska betala skadestånd. Du kan läsa mer https://lagen.nu/1942:740. Vänliga hälsingar,
Sandra Helgadottir IngolfssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”