Giltighet av gåva som givits en tid före givarens död

2006-08-25 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Om en bil är en gåva till en av två bröstarvingar, överlåtelsedatum är påskrivet men ej inlämnat, gäller det ändå?
SVAR
Vet inte om jag har uppfattat er fråga rätt men i ditt fall verkar det som en gåva som gör intrång i en av bröstarvingarnas laglott. I sådant fall får gåvan endast göras gällande, om inte särskilda skäl föreligger, om gåvan varit fullbordad vid dödfallet. För lös egendom som t ex en bil är gåvan fullbordad först när den har traderats, d v s har kommit i gåvotagarens besittning. Är egendomen i tredje mans besittning är gåvan fullbordad först när tredje man meddelats om gåvan. Skulle gåvan inte vara fullbordad kan den inte göras gällande och bilen tillfaller då dödsboet. Det framgår ej av er fråga om ni fått besittning över bilen eller ej. Blott en överlåtelsehandling räcker således inte för att ni ska kunna göra gåvan gällande. Om gåvan traderats spelar det dock ingen roll om köpet registrerats eller inte.

Skulle fallet vara sådant att ni kan göra gåvan gällande kan gåvan dock ses som förskott på arv om den givits er vid ett tillfälle då givaren väntar döden inom en förhållandevis kort tid eller om den givits er under villkor att gåvogivaren kan räkna med att fram till sin död få använda den bortgivna egendomen. I sådant fall är ni pliktig att från er laglott avräkna värdet av det ni fått i förskott.

Lycka till!

Raoul Mehta
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3627)
2021-06-16 Kan jag byta förskola utan den andra vårdnadshavarens tillåtelse?
2021-06-14 Har mor- och farförälder rätt till umgänge med sina barnbarn?
2021-06-10 Vilken förälder som betalar resorna vid umgänge med barnet
2021-05-31 Ska gemensamma barn kallas till bouppteckningen, om den förs innan dödsfall?

Alla besvarade frågor (93141)