FrågaASSOCIATIONSRÄTTFöreningar 16/04/2010

Protokollföring vid stämma i ekonomisk förening

Frågan gäller hur man ska tillämpa en skrivning i Lag om ekonomiska föreningar, nämligen 7 kap 10 § där det bl a står: ” Ordföranden skall sörja för att det förs protokoll vid stämman”. Jag står inför två tolkningar och vet inte vilken som är korrekt: 1 Ordföranden ansvarar för att protokoll skrivs men det är protokollföraren som avgör protokollets innehåll. Vid skilda meningar kan ordföranden lämna en avvikande mening till protokollet. 2 Med ordförandens ansvar menas att han/hon ansvarar för att protokoll skrivs och det är även ordföranden som avgör protokollets innehåll. Protokollföraren skriver, med denna tolkning, protokollet på ordförandens uppdrag. Vid skilda meningar mellan ordförande och protokollförare gäller ordförandens uppfattning. Vänliga hälsningar

Lawline svarar

Hej, I 7 kap 10 § Lag om ekonomiska föreningar anges, som du skriver i din fråga, att ordföranden skall sörja för att det förs protokoll vid stämman. Detta innebär att stämmoordföranden själv kan föra protokollet eller tillse någon annan som gör det, detta kan också vara någon utom föreningen, en icke-medlem. Innehållet i protokollet regleras 7 kap 10 § 3 stycket punkten 1-3. I protokollet skall anges röstlängden, vilka beslut som tagits på stämman och, om röstning skett, resultatet av denna. Protokollets innehåll regleras således av vilka beslut som fattas vid stämman och dessa utgörs i sin tur av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. Vid val anses den vald som har fått de flesta rösterna (se mer 7 kap 13 §). Lagen säger inte något om vad som skall gälla vid avvikande meningar. Dock bör en rätt till reservation till protokollet anses föreligga för de som är röstberättigade och det är också så det fungerar i praktiken. Lag om ekonomiska föreningar kan du hitta här https://lagen.nu/1987:667 Med vänlig hälsning,
Hanna RehnRådgivare
Hittade du inte det du sökte?