Hur snabbt måste en bostadsrättsförening presentera sin årsredovisning?

Hur snabbt måste en bostadsrättsförenings styrelse presentera en årsredovisning?

Lawline svarar

Hej! En bostadsrättsförening utgör en så kallad ekonomisk förening. Enligt 8 kapitlet 2§ Årsredovisningslagen (se https://lagen.nu/1995:1554#K8P2S1) ska styrelsen lämna årsredovisningen till föreningens revisorer senast en månad före ordinarie föreningsstämma. Enligt 7 kap 4§ lag om ekonomiska föreningar (se https://lagen.nu/1987:667#K7P4S1, även kallad ”föreningslagen”) ska sådan föreningsstämma hållas senast sex månader efter räkenskapsårets utgång. Ni ska alltså senast fem månader efter räkenskapsårets utgång ska ha lämnat årsredovisningen till de revisorer som - om inget annat framgår av era stadgar – utsågs vid förra årets föreningsstämma/årsmöte (enligt 8 kap 1§ föreningslagen, se https://lagen.nu/1987:667#K8P1S1) så att de har tid att granska den innan föreningens medlemmar ska ta ställning till om den ska fastställas eller inte (enligt 7kap 4§ 2 stycket 1 punkten föreningslagen, se https://lagen.nu/1987:667#K7P4S1). Vänliga Hälsningar
Carl-Henrik BrännbergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”