FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt22/07/2006

Bodelning - arv under betänketiden?

Min fru och jag har gemensamt begärt äktenskapsskillnad. Vi har gemensamma barn under 16 år. Min fråga är: Om min far avlider innan betänketiden på sex månader är över, räknas då arvet efter min far in i bodelningen?

Lawline svarar

För frågan relevanta bestämmelser om bodelning i anledning av äktenskapsskillnad återfinns i 9 kap. Äktenskapsbalk (1987:230) (ÄktB) [ se http://lagen.nu/1987:230 ]. Bodelning i anledning av äktenskapsskillnad skall enligt lagtextens ordalydelse förrättas med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes (9 kap. 2 § 1 st. ÄktB). Detta innebär att bodelningen endast omfattar det giftorättsgods och de skulder som du och din make hade den dag då er gemensamma ansökan om äktenskapsskillnad inkom till tingsrätten. Likaledes innebär detta att tillgångar och skulder, som endera av er förvärvar efter nämnd tidpunkt, inte skall beaktas i bodelningen. Av det sagda följer att ett eventuellt arv från din far, som du emottager under betänketiden, inte kommer att ”räknas” i bodelningen. Detta eftersom arvet är en tillgång som du förvärvat efter det att talan om äktenskapsskillnad väcktes. Återkom gärna om du har ytterligare frågor!
Marcus BerglieRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”