FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt22/07/2006

Bodelning - arv under betänketiden?

Min fru och jag har gemensamt begärt äktenskapsskillnad. Vi har gemensamma barn under 16 år. Min fråga är: Om min far avlider innan betänketiden på sex månader är över, räknas då arvet efter min far in i bodelningen?

Lawline svarar

För frågan relevanta bestämmelser om bodelning i anledning av äktenskapsskillnad återfinns i 9 kap. Äktenskapsbalk (1987:230) (ÄktB) [ se http://lagen.nu/1987:230 ]. Bodelning i anledning av äktenskapsskillnad skall enligt lagtextens ordalydelse förrättas med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes (9 kap. 2 § 1 st. ÄktB). Detta innebär att bodelningen endast omfattar det giftorättsgods och de skulder som du och din make hade den dag då er gemensamma ansökan om äktenskapsskillnad inkom till tingsrätten. Likaledes innebär detta att tillgångar och skulder, som endera av er förvärvar efter nämnd tidpunkt, inte skall beaktas i bodelningen. Av det sagda följer att ett eventuellt arv från din far, som du emottager under betänketiden, inte kommer att ”räknas” i bodelningen. Detta eftersom arvet är en tillgång som du förvärvat efter det att talan om äktenskapsskillnad väcktes. Återkom gärna om du har ytterligare frågor!
Marcus BerglieRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000