FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder26/01/2023

Vad är straffet som 15-åring om man stjäl varor för 10 000 kr?

vad är straffet för stöld av plagg värt 10,000kr? som en 15 åring och finns det sätt at unvika böter för nånting annat?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Utgångspunkten i din straffbedömning

Stöld regleras i 8 kap. 1§ Brottsbalken (BrB). En stöld kan även anses vara grov stöld (8 kap. 4 § BrB). Att en stöld anses vara grov har inte nödvändigtvis med värdet att göra utan man bedömer om det ska anses vara grovt bl.a. beroende på hur stölden gått till eller om det på grund av andra omständigheter ska anses vara grovt. Stöldvärdet i ditt fall torde inte vara en ensam faktor till att det beaktas som grov stöld utan isåfall på grund av andra omständigheter kring stölden. Jag kommer dock i min bedömning utgå från att ditt fall rör sig om stöld av normalgraden.


Straff som 15-åring

Straffet för stöld av normalgraden är högst fängelse i två år (8 kap. 1 § BrB). Din ålder på 15 år kan dock påverka straffet .När man är 15 år är man straffmyndig vilket innebär att man kan dömas för de brott man begår (1 kap. 6 § BrB). Dock kan man endast dömas till fängelse om man är under 18 år om det finns synnerliga skäl för det. Man ska i första hand dömas till sluten ungdomsvård istället för fängelse (32 kap. 5 § första stycket BrB). Dessutom ska man om personen är under 18 år och begår ett brott med straff som uppgår till ett års fängelse eller mer ta hänsyn till personens ålder. Man kan då få ett lindrigare straff än vad som är föreskrivet för brottet (29 kap. 7 § första och tredje stycket BrB).


För unga finns särskilda påföljder som regleras i Brottsbalkens 32 kapitel. Då finns det bl.a. ungdomsvård, ungdomstjänst, ungdomsövervakning samt sluten ungdomsvård.


I ditt fall

Det är svårt att veta vilket straff som kan dömas ut utan att veta mer omständigheter i just ditt fall. Det beror alltså på hur domstolen väljer att döma i just din situation med hänsyn till dig och omständigheter kring stölden. Din ålder påverkar dock straffet så att du kan få ett lindrigare straff än vad som föreskrivits, och i första hand ska man dömas till sluten ungdomsvård istället för fängelse. Har du dock inte begått brott innan så kan du istället bli överlämnad till vård inom socialtjänsten. I dessa fall ska åklagaren inhämta ett yttrande från socialnämnden (11 § lag om särskilda bestämmelser för unga lagöverträdare). Detta yttrande ska då innefatta en vårdplan som domstolen tar ställning till. Detta kan då även kombineras med dagsböter eller ungdomstjänst. Det innebär alltså att domstolen kan döma ut böter men beror då på hur de väljer att döma i ditt fall.


Hoppas du fick svar på din fråga!


Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig till info@lawline.se.


Med vänliga hälsningar,

Ellen HendarRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”