FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder15/04/2022

Gallring av uppgifter i belastningsregistret

Hej. Om en person döms för köpa sexuellt tjänster och få en botten som straff. Hur länge kommer det visa på belastningsregistrens om personen är över 18 när begått brottet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om belastningsregistret finns i lag om belastningsregister

När gallras uppgifter från belastningsregistret?

Belastningsregistret innehåller huvudsakligen domar, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot som har ålagts som påföljd för brott (3 §). Uppgifterna i belastningsregistret gallras efter olika lång tid beroende av vilken brottspåföljd man ålagts. Det som blir avgörande i din situation är således vilken påföljd som du blivit tilldelad på grund av brottet. 

Har man dömts till böter så tar det fem år efter domen, beslutet, godkännandet av strafföreläggandet för brottet att gallras/förstöras från belastningsregistret (17 § 9 p. lag om belastningsregister

Min uppfattning av din bakgrundsinformation är att den relevanta påföljden i ditt fall blivit böter. Detta torde innebära att det kommer ta fem år efter domen, för brottet att gallras ur belastningsregistret.

Varmt välkommen att höra av dig vid fler funderingar! 

Rijad TrubljaninRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo