Skatt på gåva av pengar

2017-09-24 i Förmögenhetsskatt
FRÅGA |Hej igen, om våra barnbarn får ett stort kapital i gåva!Behöver de betala förmögenhetsskatt på detta?
Joel Myrenius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Sverige är gåvoskatten avskaffad. Detta innebär att gåvor är skattefria, 8 kap. 2 § inkomstskattelagen. Kravet är att gåvan ska vara benefik dvs. ges utan motprestation. Sedan år 2007 är även förmögenhetsskatten avskaffad.Hoppas att du har fått svar på din fråga!