FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt23/09/2020

Vilket ansvar har dödsbodelägare för hyresrättens skötsel?

Hej

Min fråga är:

A) Är jag dödsbodelägare då min bror avlidit och hans mor fortfarande är i livet?

Har jag rätt då jag tänker att det endast är hon som ärver honom och därmed ensam anses vara dödsboet?

B) Är jag arvtagare till min halvbrors hyresrätt - han har bott i hyresrätten med sin mor i minst 5, 6 år? Modern lever fortfarande. Jag har själv inte bott där eller ens haft någon kontakt med honom

C) Då han och modern tydligen inte skött lägenheten väl har jag blivit uppmanad av hyresvärden att i egenskap av dödsbodelägare (vilket jag alltså undrar om jag är) att "vidta rättelse" avseende vattenläcka, smuts och att lägenheten är belamrad med egendom. Jag uppmanas även att "tillse att lägenheten städas och i övrigt vårdas på sedvanligt vis". Det står också att jag som "hyresgäst/dödsbodelägare" tvingas avflytta i annat fall samt vara skyldig att betala skadestånd till hyresvärden för eventuell skada.

Kan detta stämma?

Tusen tack för svar


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår din situation är det två frågor som du vill ha svar på: den första frågan gäller huruvida du är dödsbodelägare i din brors dödsbo. Den andra frågan kommer rör ditt ansvar för din brors lägenhet.

Vem är arvinge och vem är delägare i dödsbo?

Arv och dödsbon regleras i ärvdabalken (SFS 1958:637) (ÄB). Det finns en poäng att skilja arvinge och dödsbodelägare åt då man kan ha rätt att ärva utan att vara arvinge, utan även som testamentstagare (18 kap. 1 § ÄB). Eftersom det inte framgår av frågan att du skulle ärva din bror genom testamente utgår jag från att du i så fall skulle ärva som arvinge.

Vem som har legal arvsrätt regleras i 2 kap. ÄB. För strukturens skull talar man om arvsklasser, där varje arvsklass måste vara tom innan nästa arvsklass kan ärva. Huvudregeln är att bröstarvingar (avkommor) ärver (2 kap. 1 § ÄB). Bröstarvingar ingår i första arvsklassen. För att arvingar i andra arvsklassen ska få ärva måste således det inte finnas någon bröstarvinge alls. Till exempel om en person hade två barn (bröstarvingar) men ena barnet dör innan föräldern kommer således andra barnet ärva allt från föräldern. Om så olyckligtvis båda barnen skulle ha dött innan föräldern, kan andra arvsklassen ärva. I andra arvsklassen ingår arvlåtarens föräldrar (2 kap. 2 § ÄB). Av din fråga förstår jag det som att du och din bror delar pappa och det framgår inte om er pappa är vid liv eller inte. Därför kommer du få olika svar beroende på om er pappa lever eller inte.

Om er pappa är vid liv, är det han som kommer ärva häften av din brors kvarlåtenskap och andra häften kommer tillfalla hans mamma (2 kap. 2 § ÄB). Däremot om er gemensamma pappa är död, kommer du ärva istället för honom (2 kap. 2 § 2 st. ÄB). Således ärver du och hans mamma lika delar efter din bror.

Lägenheten

I följande svar kommer jag utgå från att du är arvtagare efter din bror. Annars är du som sagt inte arvtagare och kan därmed inte vara dödsbodelägare (se 18 kap. 1 § ÄB).

Dödsbodelägare ansvarar gemensamt för förvaltningen av arvlåtarens kvarlåtenskap. Detta gäller all egendom, även den egendom som arvingen i slutändan inte får på sin lott, alltså de facto ärver. Det betyder att du och hans mamma är lika ansvariga för att dödsboets angelägenheter sköts. Således kan hyresvärden ställa krav på dig likaså hans mamma om att lägenheten ska skötas. Förvaltningen ska ske i enlighet med hyreslagens bestämmelser om hyresgästens skyldigheter (12 kap. jordabalken kallas i vardagligt tal för hyreslagen då den reglerar hyresrätter). Det spelar ingen roll att du aldrig har bott där eller att hans mamma bor kvar. Däremot kan det finnas mer praktiska problem med att hans mamma bor kvar som hindrar dig att förvalta lägenheten enligt hyresvärdens önskemål. För det fall det skulle uppstå skada kan du likväl som hans mamma bli ansvariga för skadan. Du skulle kunna bli ansvarig för att ha brustit i omsorgsplikten om så du inte skulle göra någonting, hans mamma lika så. Detta är för att ni är gemensamt ansvariga för förvaltningen och därmed de rättigheter och skyldigheter som följer förvaltningen. Det innebär att du som dödsbodelägare har samma ansvar för lägenheten som din bror hade (se t.ex. 12 kap. 24 § jordabalken som anger att hyresgästen ska vårda lägenheten och ersätta all skada som uppkommit genom dennes försummelse).

Gällande det sistnämnda om avflyttningen är min uppfattning att det är riktat mot hans mamma som bor kvar i lägenheten. Vad gäller övertagande av hyresrätt kan hyresvärden neka att en närstående som sammanbott med hyresgästen (alltså den som stått på kontraktet och avlidit) tar över hyresrätten (se 12 kap. 34 § 2 st. jordabalken). Det borde ge incitament åt hans mamma att delta i förvaltningen på ett korrekt vis då hon riskerar att bli utan hem om er förvaltning av hyresrätten missköts.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000