Vilken värderingstidpunkt gäller när arvskifte försenats?

Ett arvskifte har dragit ut på tiden flera år p g a oenighet.

I dödsboet ingår en fastighet.

Vilket värde ska fastigheten åsättas, när skifte kommer till stånd: värdet vid dödsfallet/bouppteckningen eller det marknadsvärde fastigheten numera kan ha?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Majoriteten av bestämmelserna som gäller arvskifte regleras i 23 kap. Ärvdabalken (ÄB), den hittar du här! 23:1 ÄB reglerar arvskiftets genomförande.

Tidpunkten för värdering är som huvudregel vid den tidpunkt då dödsboet är utrett. Arvskiftet kommer därigenom att grundas på värdena vid tiden för arvskiftet. Om lång tid förflutit mellan bouppteckningen och skiftet kan betydande förändringar ha ägt rum av de värden som togs upp i bouppteckningen. Om boet skulle ha varit utrett tidigare men någon delägare lyckas förhala skiftet kan man då tänka sig att hänföra värderingen till den tidpunkt arvskiftet borde ha ägt rum. En tidigare värderingsdag kommer emellertid endast i fråga om det är till fördel för dem som inte medverkat till att arvskiftet försenats. Ytterligare hinder för att utföra en senare värdering är t.ex. att det skulle vara tidskrävande eller kostsamt att genomföra värderingarna på nytt. Utan tillgång till mer information är det dock svårt att avgöra vid vilken tidpunkt värderingen ska genomföras här.

Hoppas att mitt svar gett dig lite mer klarhet kring din frågeställning!

Med vänliga hälsningar,

Johan HeimanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000