Vilken påverkan har brottet olovlig körning för ett beviljat körkortstillstånd?

Hej,

Min son åkte dit för olovlig körning i juni det här året. Han fick ett strafföreläggande och är nu på väg att få sitt körkort, det är endast uppkörningen kvar. Han har ännu inte fått något beslut från transportstyrelsen, dom vet dock om händelsen. Kan dom välja att inte utfärda körkortet när han har tagit det? Att han alltså får en spärrtid i samband med detta.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vilken påverkan som din sons olovliga körning kan ha på körkortstillståndet. Regler om körkortstillstånd finns i Körkortslagen.

Körkortstillstånd får meddelas endast för den som anses lämplig som förare. (3 kap. 2 § Körkortslagen) Vid bedömningen tas bland annat hänsyn till om den sökande kommer att vara pålitlig i nykterhetshänseende, respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken. Om det finns hinder mot en sådan ansökan ska en spärrtid bestämmas under vilken tillstånd inte får utfärdas. Tiden uppgår till lägst en månad och högst tre år. (3 kap. 9 § Körkortslagen)

Om ett körkortstillstånd däremot redan har utfärdats kan detta återkallas vid grov vårdslöshet i trafik, rattfylleri, personen brutit mot en regel som är väsentlig från trafiksäkerhetssynpunkt eller det med hänsyn till annat brott som körkortshavaren har gjort sig skyldig till kan antas att hen inte kommer att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar eller i övrigt inte anses lämplig som förare. Vid en återkallelse av körkortstillstånd bestäms en spärrtid till lägst en månad och högst tre år. (5 kap. 2 § Körkortslagen, 5 kap. 3 § Körkortslagen och 5 kap. 6 § Körkortslagen)

Sammanfattningsvis så gör Transportstyrelsen en bedömning av huruvida personen anses vara en lämplig förare, vid beviljandet av ett körkortstillstånd som vid ett eventuellt återkallande av ett beviljat tillstånd. En olovlig körning kan påverka möjligheten att få behålla ett körkortstillstånd enligt ovan. Det är tyvärr svårt för mig att svara på hur Transportstyrelsen skulle göra bedömningen i det enskilda fallet.

Hoppas att ovanstående information har varit till hjälp, om inte är du välkommen att ställa en ny fråga!


Vänligen,

Fredrika SköldRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning