Vilken lag tillämpas vid äktenskapsskillnad och arv med internationell anknytning?

2020-07-20 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Jag är svensk medborgare gift med en Thailändsk medborgare i Sverige. Vilken lag tillämpas vid eventuellt separation arv testamente etc
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du är en svensk medborgare som är gift med en thailändsk medborgare och att ni båda har er hemtvist i Sverige.

Vilken lag tillämpas vid äktenskapsskillnad med internationell anknytning?

Den lag som är tillämplig för att besvara frågan är lagen om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden (LIMF). Denna lag är dispositiv, vilket innebär att om ni har avtalat om vilket lands lag som ska gälla vid eventuell seperation, gäller den (3 § LIMF). Om ni inte har avtalat om något, gäller lagen i den stat där ni tog hemtvist när ni gifte er. Om ni senare har tagit hemtvist i en annan stat och varit bosatta i den staten i minst två år, tillämpas dock den statens lag istället (4 § LIMF).

Vilken lag tillämpas vid arv med internationell anknytning?

Vilken domstol har behörighet att pröva arvet?

För att kunna besvara frågan vilken lag som blir tillämplig vid arv och testamente med internationell anknytning, kommer jag att använda mig av EU:s arvsförordning. Viktigt att ha i åtanke är att arvsförordningen gäller fast det internationella förhållandet inte är med ett EU-land.

Av din fråga framgår det att ni har hemtvist i Sverige. Domstolarna i det land där den avlidne hade hemvist, har behörighet att pröva frågan om arv (art. 4 arvsförordningen). Om ni vid dödstillfället är bosatta i ett annat land än Sverige, som inte tillämpar arvsförordningen, finns det ändå möjlighet för Sverige att ta sig an arvsfrågan. Detta är dock endas möjligt om du vid dödsfallet var svensk medborgare och haft hemtvist i Sverige de senaste 5 åren (art. 10 arvsförordningen).

Vilket lands lag ska tillämpas?

Lagen i det land där den avlidne hade hemtvist ska tillämpas på arvet. Har ni hemtvist i Sverige, är det alltså svensk lag som ska tillämpas. Detta är huvudregeln men det finns ett undantag; om alla omständigheter visar att den avlidne hade starkare och närmre anknytning till ett annat land kan det landets lag bli tillämplig istället. Det är dock viktigt att ha i åtanke att undantaget tillämpas restriktivt (art. 21 arvsförordningen). Du har även möjlighet att i ditt testamente ange vilket lands lag som ska tillämpas, förutsatt att du är medborgare i det land du anger (art. 22 arvsförordningen).

Hoppas du fick hjälp med din fråga, återkom gärna annars!

Hälsningar,

Julia Lax
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3590)
2021-02-28 Skolfråga - besvaras ej
2021-02-28 Kan jag återkalla giftorätten i enskild egendom?
2021-02-27 Värdering av lösöre
2021-02-25 Amerikanskt medborgarskap och insemination

Alla besvarade frågor (89856)