FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt20/07/2020

Vilken lag tillämpas vid äktenskapsskillnad och arv med internationell anknytning?

Jag är svensk medborgare gift med en Thailändsk medborgare i Sverige. Vilken lag tillämpas vid eventuellt separation arv testamente etc

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du är en svensk medborgare som är gift med en thailändsk medborgare och att ni båda har er hemtvist i Sverige.

Vilken lag tillämpas vid äktenskapsskillnad med internationell anknytning?

Den lag som är tillämplig för att besvara frågan är lagen om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden (LIMF). Denna lag är dispositiv, vilket innebär att om ni har avtalat om vilket lands lag som ska gälla vid eventuell seperation, gäller den (3 § LIMF). Om ni inte har avtalat om något, gäller lagen i den stat där ni tog hemtvist när ni gifte er. Om ni senare har tagit hemtvist i en annan stat och varit bosatta i den staten i minst två år, tillämpas dock den statens lag istället (4 § LIMF).

Vilken lag tillämpas vid arv med internationell anknytning?

Vilken domstol har behörighet att pröva arvet?

För att kunna besvara frågan vilken lag som blir tillämplig vid arv och testamente med internationell anknytning, kommer jag att använda mig av EU:s arvsförordning. Viktigt att ha i åtanke är att arvsförordningen gäller fast det internationella förhållandet inte är med ett EU-land.

Av din fråga framgår det att ni har hemtvist i Sverige. Domstolarna i det land där den avlidne hade hemvist, har behörighet att pröva frågan om arv (art. 4 arvsförordningen). Om ni vid dödstillfället är bosatta i ett annat land än Sverige, som inte tillämpar arvsförordningen, finns det ändå möjlighet för Sverige att ta sig an arvsfrågan. Detta är dock endas möjligt om du vid dödsfallet var svensk medborgare och haft hemtvist i Sverige de senaste 5 åren (art. 10 arvsförordningen).

Vilket lands lag ska tillämpas?

Lagen i det land där den avlidne hade hemtvist ska tillämpas på arvet. Har ni hemtvist i Sverige, är det alltså svensk lag som ska tillämpas. Detta är huvudregeln men det finns ett undantag; om alla omständigheter visar att den avlidne hade starkare och närmre anknytning till ett annat land kan det landets lag bli tillämplig istället. Det är dock viktigt att ha i åtanke att undantaget tillämpas restriktivt (art. 21 arvsförordningen). Du har även möjlighet att i ditt testamente ange vilket lands lag som ska tillämpas, förutsatt att du är medborgare i det land du anger (art. 22 arvsförordningen).

Hoppas du fick hjälp med din fråga, återkom gärna annars!

Hälsningar,

Julia LaxRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000