Vilken hjälp finns för föräldrar som inte kan komma överens om barnens boende efter en separation?

2019-01-16 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Min son och hans sambo ska separera.De har två gemensamma barn.De ska sälja sitt gemensamma hus om några månader.Fram till dess ska barnen bo i huset på heltid.Hans sambo vill att de ska bo tillsammans till dess.På grund av att de bråkar jättemycket anser min son att det inte går.Barnen mår dåligt av det. Min son vill att de bor i huset varannan vecka och hyr ett möblerat rum övriga veckor.Hans sambo vägrar dock.Finns det några regler för detta.Tacksam för svar.
SVAR

När det kommer till frågor om barns boende så finns de mest relevanta reglerna i Föräldrabalken (FB). När två föräldrar inte kan komma överens om hur de ska dela upp vårdnad och boende så finns det hjälp att få, främst ifrån kommunen där de bor. I sista hand kan de även vända sig till domstol.

Barnets bästa kommer alltid i första rummet
Till att börja med vill jag nämna att när myndigheter och domstolar fattar beslut om barns boende ska barnets bästa alltid vara det intresse som kommer i första rummet (FB 6:2 a). Det innebär att vad som är bekvämt, praktiskt eller mest "rättvist" för föräldrarna aldrig får väljas framför vad som är bäst för barnen. Det innebär också att barnens egna åsikter vägs in mer om de är lite äldre och har uppnått viss mognad.

Samarbetssamtal
Din son kan vända sig till familjerättsenheten hos socialtjänsten i sin kommun för att få hjälp genom ett så kallat samarbetssamtal. Ett sådant samtal går ut på att din son och hans sambo tillsammans med två socialsekreterare kan diskutera igenom sin situation och hur de bäst kan samarbeta för barnens skull. Kommunerna erbjuder denna hjälp för familjer som hamnat i konflikt om barnen efter en separation, vilket jag förstått är fallet för din son. Boendesituationen är något som din son och hans sambo kan avtala om, men om de har svårt att komma överens kan det kanske vara till hjälp att konsultera en tredje objektiv part (FB 6:18 1 st). Skulle din son och hans sambo komma överens om tillräckligt mycket för att kunna avtala en lösning så är avtalet dock endast gällande om det godkänts av socialnämnden, och för att veta vad som skulle godkännas av socialnämnden kan det vara skönt att få höra vad socialtjänsten kan rekommendera.

Vända sig till domstolen
Ett samarbetssamtal förutsätter dock att din sons sambo deltar frivilligt, då det inte finns något tvång att delta i samarbetssamtal om den ene föräldern vägrar. Den mer drastiska möjligheten din son har är då att han vänder sig till domstol för att få ett beslut gällande barnens boende (FB 6:14 a). En domstol kan avgöra vem av föräldrarna som barnen ska bo tillsammans med. Domstolen kan även bestämma att barnen ska ha växelvist boende, om det kan bedömas vara det bästa för barnen och föräldrarna kan samarbeta tillräckligt mycket för att det ska fungera. Av den vägledande praxis som finns på området har jag dock inte lyckats hitta någonting som antyder att domstolen kan besluta att föräldrarna ska turas om att bo tillsammans med barnen om den ene föräldern motsätter sig detta. Snarare handlar domstolens beslut om vem av föräldrarna som barnen ska bo med när de separerat och bor på olika ställen. Där är alltså tveksamt om lösningen din son föreslår är möjlig för en domstol att besluta om i en dom.

En annan nackdel med denna lösning är att en domstolsprocess ofta tar tid, vilket gör att de månader som de har kvar i huset kan ha passerat innan de fått något beslut från domstolen. Det finns dock en möjlighet för domstolen att fatta ett så kallat interimistiskt beslut som ska gälla fram tills dess att ett slutgiltigt beslut fattas (FB 6:20). Dessa beslut fattas dock inte rutinmässigt, utan det ska vara för barnets bästa som ett sådant beslut fattas, exempelvis om situationen hemma är ohållbar.

Oavsett är det i många fall bättre om föräldrarna försöker lösa boendefrågan på andra sätt innan de vänder sig till en domstol. Domstolen vill nämligen ofta undvika att fatta beslut åt föräldrar i fall där det finns möjligheter för dem att komma överens. En domstol kan därför besluta om att föräldrarna ska delta i ett samarbetssamtal hos kommunen först (FB 6:18 2 st).

Sammanfattning och hur ni går vidare
Min rekommendation till din son är att han först försöker ta hjälp av familjerätten i sin kommun genom att ansöka om samarbetssamtal. Vissa kommuner har ansökningsformulär på sin hemsida som man kan fylla i, medan andra har telefonnummer man kan ringa för att ansöka. Mer information om samarbetssamtal hittar ni här. Förhoppningsvis går hans sambo med på detta, eftersom de ska diskutera en boendesituation som är bäst för deras barn. Ett annat alternativ är att vända till dig en domstol, men som jag nämnde ser jag inte att det är en lämplig lösning för din son då en domstolsprocess kan dra ut på tiden samt att det finns stora tveksamheter kring om den lösning han föreslår ens är möjlig att få i en dom. I vilket fall som helst brukar domstolar vilja undvika i möjligaste mån att fatta beslut åt föräldrar och kan besluta att de ända ska delta i ett samarbetssamtal först, så det kan ändå vara klokt att börja i den änden.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,
Natalie Accord
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3322)
2019-05-24 Har man rätt till sin särbos inkomst?
2019-05-19 Bär makar ett delat ansvar för varandras skulder?
2019-05-18 Enskild vårdnadshavare och den andre vill inte medverka
2019-05-11 Vad innebär gemensam vårdad?

Alla besvarade frågor (69294)