Vilken egendom har en make rätt till vid en skilsmässa?

2020-03-28 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej, min man och jag har varit gifta sedan 1989 och vi har inga äktenskapsförord och om vi skulle skilja oss nu har jag rätt till hälften då allt vi har med hus och hem? kan han hävda att våra bilar är hans för att han står på dem? En utav dem är en raritet, försäkringsvärdet är lite över 1 miljon den köptes 1999 men kostade inte det då, vad har jag rätt till? Värdet när vi köpte den eller vad vi skulle få nu?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om hur makars egendom ska fördelas mellan dem i samband med en skilsmässa hittar vi i Äktenskapsbalken (ÄktB).

Bodelning

Om du och din man skiljer er så ska en bodelning ske - där er egendom delas upp mellan er (9 kap. 1 § första stycket ÄktB). Det som ingår i denna bodelning är det som kallas makarnas giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB) – en makes egendom utgör giftorättsgods om den inte är att anse som enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB).

Det framgår av din fråga att det inte finns något äktenskapsförord och att din make själv har köpt bilarna – dvs. inte fått dem genom gåva, arv eller testamente; jag kommer därmed utgå från att bilarna inte är att anse som enskild egendom (vad som utgör enskild egendom regleras i 7 kap. 2 § ÄktB). Bilarna utgör alltså giftorättsgods och ingår i bodelningen.

En bodelning börjar med att man räknar ut hur mycket giftorättsgods var make äger (11 kap. 1 § ÄktB) – allt som din make äger tas upp på hans sida och det som du äger tas upp på din sida. När man har räknat ut giftorättsgodset får makarna räkna av sina skulder från sina andelar (11 kap. 2 § första stycket ÄktB) – det som återstår efter att man har räknat av skulderna, läggs samman och sedan delas det totala värdet av giftorättsgodset lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB).

Alltså kommer du ha rätt till hälften av värdet av det sammanlagda giftorättsgodset – detta inkluderar även din makes bilar så länge dem inte utgör enskild egendom.

Värdering av egendomen

Av lagen framgår det att det är egendomen och skulderna vid skilsmässoansökan som ligger till grund för fördelningen (9 kap. 2 § första stycket ÄktB). Värderingen sker alltså med utgångspunkt i de förhållanden som fanns vid skilsmässoansökan.

Det vanliga är att egendomen värderas efter marknadsvärdet – dvs. det värde som egendomen får vid en hypotetisk försäljning och inte det värde som den köptes för.

Sammanfattning

För att sammanfatta kommer du vid en skilsmässa alltså ha rätt till hälften av värdet av det sammanlagda giftorättsgodset – hälften av värdet av hus och hem, men även hälften av bilarnas värde. Egendomen i som ingår i giftorättsgodset värderas till dess marknadsvärde, dvs. vad man skulle få vid en hypotetisk försäljning vid datumet för skilsmässoansökan.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta oss igen.

Med vänliga hälsningar,

Natascha Beck Hansen
Fick du svar på din fråga?