Vilka tillgångar har särkullbarn rätt till?

2017-01-22 i Särkullbarn
FRÅGA
Jag är särkullebarn och min pappa sa idag att han skulle skriva över hus och tillgångar på nya frun. Vad gäller vid hans bortgång om tillgångarna står på henne, får jag min laglott. Dom har två barn i nya äktenskapet.
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Regler om ett äktenskaps upplösning och bodelning finner du i Äktenskapsbalken. Regler om arv finner du i Ärvdabalken.

Bodelning
Om din far skulle gå bort, kommer äktenskapet till hans fru att upplösas. När ett äktenskap upplöses, ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom en bodelning. I denna bodelning ska endast den egendom som utgör giftorättsgods ingå. Detta framgår av Äktenskapsbalken 1 kap 5§, 9 kap 1§ och 10 kap 1§.

All egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods, Äktenskapsbalken 7 kap 1§. Egendom kan vara enskild om makarna har skrivit att den ska vara det i ett äktenskapsförord eller om någon av makarna fått egendomen i gåva eller arv/testamente med förbehåll om att den ska vara enskild, Äktenskapsbalken 7 kap 2§. Detta innebär att det inte spelar någon roll vem egendomen är skriven på, utan egendomen utgör ändå giftorättsgods så länge den inte uttryckligen (enligt äktenskapsförord, arv eller testamente) är enskild egendom. Så länge din far och hans fru inte skrivit i ett äktenskapsförord att tillgångarna ska vara fruns enskilda egendom, är de giftorättsgods och ska således ingå i en bodelning vid din fars bortgång. Detta innebär att även din fars frus egendom kommer fördelas till din far och till din fars kvarlåtenskap som du har rätt att ta del av (se nedan).

Arvsfördelning
Eftersom att du är din fars barn, är du hans närmaste arvinge (bröstarvinge). Detsamma gäller för de två barn han har i det nya äktenskapet. Detta innebär att ni tre ska få dela lika på hans kvarlåtenskap vid hans bortgång. Era arvsandelar efter er far är således 1/3 vardera. Detta framgår av Ärvdabalken 2 kap 1§. Eftersom din far är gift, ska dock hans kvarlåtenskap först tillfalla den efterlevande makan, enligt Ärvdabalken 3 kap 1§ 1st. Din fars arvingar, dvs. ni tre barn, har då istället rätt till efterarv vilket innebär att ni får ut era arvsandelar efter er far först när även den efterlevande makan gått bort, enligt Ärvdabalken 3 kap 2§ 1st. Du som är särkullbarn, har däremot rätt att få hela din arvsandel från din fars kvarlåtenskap redan vid hans bortgång. Du kan även välja att avstå från ditt arv efter din far till förmån för efterlevande maka. I sådana fall får du istället rätt till efterarv enligt ovan. Detta framgår av Ärvdabalken 3 kap 1§ 1st och 3 kap 9§.

Notera att efterlevande maka, tillsammans med sin del av bodelningen och sin enskilda egendom, alltid har rätt att få egendom till minst ett värde av fyra prisbasbelopp (1xprisbasbelopp = 44 800kr) ur din fars kvarlåtenskap, Ärvdabalken 3 kap 1§ 2st. Om efterlevande makas del av bodelning tillsammans med hennes enskilda egendom, understiger ett värde av fyra prisbasbelopp, har hon rätt att ta det som fattas ur din fars kvarlåtenskap. Detta kan således inverka på din arvsandel.

Sammanfattningsvis, ska tillgångarna ingå i en bodelning och fördelas mellan makarna så länge de inte är din fars frus enskilda egendom. Det spelar här ingen roll vem tillgångarna är skrivna på, utan de kommer ändå fördelas till din fars kvarlåtenskap. Eftersom du är särkullbarn, har du rätt att få ut din arvsandel direkt vid din fars bortgång om du vill.

Hoppas att mitt svar är till din hjälp!

Med vänlig hälsning,

Louise Sundström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1225)
2021-09-25 Hur fördelas arv när båda makarna har särkullbarn?
2021-09-24 Har särkullbarn rätt till pengar på mitt privata konto?
2021-09-18 Särkullbarns rätt till arv
2021-09-17 Kan mammas särkullbarn ärva pappas egendom?

Alla besvarade frågor (95852)