Vilka ska kallas till bouppteckningen?

FRÅGA
Min mammas moster har avlidit. Hon var ej gift och hade inga barn. Testamente finns. Hon har en helsyster i livet (hon är dock dement och har en god man). Sedan hade hon ett flertal halvsyskon på båda föräldrarnas sida varav ingen är i livet. Vilka måste kallas till bouppteckning? Halvsyskons barn och barnbarn?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När en person avlider ska en bouppteckning förrättas inom tre månader från dödsfallet (20 kap. 1 § ÄB). Efterlevande make, maka eller efterlevande sambo, dödsbodelägare (arvingar och universella testamentstagare) och eventuella efterarvingar ska kallas till förrättningen (18 kap. 1 § ÄB och 20 kap. 2 § ÄB).

Vilka är arvingarna som ska kallas?

Enligt den legala arvsordningen är i första hand den avlidnes bröstarvingar arvsberättigade. Om den avlidne inte har några bröstarvingar går arvet till vad som kallas för den andra arvsklassen. I den andra arvsklassen finns den avlidnes föräldrar, hel- och halvsyskon, och syskons avkomlingar (2 kap. 2 § ÄB).

Det innebär att de arvingar som ska kallas till förrättningen är de arvingarna som släktmässigt stod närmast den avlidne. Det innebär att om ett halvsyskon är i livet kallas denna och inte halvsyskonets avkomlingar. Om ett halvsyskon istället är avlidet ska halvsyskonets närmsta avkomlingar kallas istället, de träder i sin förälders ställe.

Det innebär att den avlidnes helsyskon ska kallas samt halvsyskonens barn och barnbarn för det fall de står i närmast släktskap till den avlidne. Den andra arvsklassen är öppen vilket innebär att det inte finns någon begränsning för hur långt arvsrätten sträcker sig nedåt bland avkomlingarna. Som ovan nämnt så stannar dock arvsrätten hos den närmsta släktingen, så om ett halvsyskon är i livet kallas inte dennes avkomlingar.

Även universella testamentstagare ska kallas till bouppteckningen.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1069)
2021-04-30 Vem betalar för boutredningsman och skiftesman?
2021-04-29 Ska inkomster som har tillkommit efter min mans bortgång räknas med i bouppteckningen?
2021-04-29 Att dölja uppgifter eller ange felaktiga uppgifter i en bouppteckning
2021-04-25 Om att klandra arvskifte i efterhand

Alla besvarade frågor (92130)