Vilka rättigheter har en konsument om en vara är felaktig?

2021-02-21 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Vilket ansvar har en näringsidkare att informera konsumenten?En Korkfabrik har sålt lim för uppsättning av kork på vägg. Man har, på direkt fråga om hur mycket lim som behövs för att få korken att fästa, angivit FÖR LITEN mängd, vilket inneburit att korken släppt från väggen. Företaget har ERKÄNT misstaget och hävdar att det är ett"riktmärke".Ingenting står på spraylimburken om användningen. Finns det en lag om näringsidkares ansvar?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Konsumentköplagen (KKöpL) reglerar näringsidkares ansvar gentemot konsumenter och tillämpas när en privatperson köper en vara av ett företag. Konsumentköplagen är tvingande vilket innebär att företag inte kan ge konsumenter sämre villkor än vad som framgår av lagen (3 § KKöpL).

Är varan felaktig?

En vara ska i fråga om art, mängd, kvalitet och andra egenskaper stämma överens med vad som följer av avtalet ( 16 § KKöpL). Om varan inte stämmer överens med vad som följer av avtalet är den felaktig (16 § 3 st. punkt 3 KKöpL). I detta fall har ett företag meddelat en konsument att en viss mängd lim behövs för att sätta upp en krok på väggen, dock har denna mängd visats sig vara för liten vilket har resulterat i att korken har släppt från väggen. Näringsidkaren erkänt att rekommendationen var felaktig men att yttrandet endast var ett så kallat "riktmärke".

När företaget meddelade konsumenten att en viss mängd lim ska vara tillräckligt för att sätta upp en krok på väggen kan det ses som en utfästelse som därmed är en del av köpeavtalet. Om angivelsen för mängden lim var endast ett "riktmärke" borde näringsidkaren tydligt ha markerat detta när frågan besvarades så att konsumenten hade möjlighet att förstå att avvikelser kan förekomma. Om en sådan markering inte har gjorts vid besvarandet av frågan borde företaget anses ha meddelat en utfästelse angående varans kvalitet (alltså en utfästelste att en viss mängd lim kommer räcka för att sätta upp en kork). Eftersom mängden lim som angivits var för liten har varan därmed inte har uppfyllt det ändamål som konsumenten har förväntat sig.

Sammanfattningsvis kan varan i detta fall anses vara felaktig förutsatt att den avviker ifrån vad som har avtalats. Frågan blir alltså om rekommendationen angående mängden lim kan anses vara en del av avtalet, vilket som nämnt ovan är fullt möjligt.

Vilka rättigheter har en konsument om en vara är felaktig?

Om en vara är felaktig har du som konsument rätt till avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet. Du kan också häva köpet, innehålla betalning eller kräva skadestånd (22 § KKöpL).

I detta fall verkar det vara mest lämpligt att kräva att företaget avhjälper felet genom att leverera rätt mängd lim, så länge detta kan ske utan en oskälig kostnad för företaget (26 § KKöpL). Näringsidkare har nämligen, med några få undantag, rätt till att få möjlighet att avhjälpa felet eller vidta omleverans innan konsumenten kräver andra påföljder (27 § KKöpL). Konsumenten måste i sådana fall reklamera varan genom att meddela näringsidkaren att utfästelsen angående mängden lim var felaktig och kräva att rätt mängd lim levereras. Denna reklamation ska göras inom två månader efter att konsumenten upptäckte felet (23 § KKöpL).

Om avhjälpning inte kan ske utan oskälig kostnad för säljaren kan konsumenten istället kräva prisavdrag som svarar mot felets omfattning (28 § KKöpL). Prisavdraget ska alltså vara skäligt i förhållandet till felet, vilket är något som får räknas ut i varje enskild situation.

Som nämnt ovan har en konsument också rätt till andra påföljder (skadestånd, hävning, ersättning för att avhjälpa felet, innehållande av betalning) men utifrån omständigheterna i frågan anser jag att att avhjälpande eller prisavdrag verkar mest lämpligt för situationen. Om du som konsument dock vill kräva andra påföljder så kan du såklart göra det när du reklamerar varan.

Vad gör jag om säljaren inte vill göra rätt för sig?

Om företaget inte vill göra rätt för sig kan du göra en anmälan till den allmäna reklamationsnämnden (ARN). ARN kan ge en rekommendation för hur tvisten ska lösas. Handläggningstiden brukar dock tyvärr vara ganska lång. För mer information om hur du kan göra en anmälan klicka här. Du kan också upprätta en stämningsansökan hos tingsrätten, att upprätta en ansökan kostar dock pengar och om du förlorar i tingsrätten kan du bli skyldig att betala motpartens rättegångskostnader. Jag rekommenderar därför att du försöker lösa tvisten genom ARN.

Jag hoppas du fick svar på din fråga och att situationen löser sig! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkomna att ställa en ny fråga. Om du är i behov av fortsatt vägledning så kan du också kontakta en av Lawlines jurister (https://www.lawline.se/boka).

Med vänliga hälsningar,

Elin Andrén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1294)
2021-10-20 Fel på bilen. Ska konsumenten eller säljaren stå för renoveringen?
2021-10-15 Kan jag komma ifrån köpet när leveransen fördröjs?
2021-10-11 Går det att reklamera en felaktigt sydd brudklänning?
2021-10-06 Skälig tid för avhjälpande vid köp av vara i annat EU-land?

Alla besvarade frågor (96482)