Vilka lagar och regler gäller vid fotografering och publicering av ett fotografi

2021-01-22 i PUL/GDPR
FRÅGA
Hej min fråga är( Vilka lagar och regler gäller vid fotografering och publicering av ett fotografi )?
SVAR

Hej och tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!

De lagar som kan vara aktuella för besvarande av din fråga är GDPR, bestämmelsen om kränkande fotografering (4 kap. 6a § Brottsbalken) och bestämmelsen om olaga integritetsintrång (4 kap. 6c § Brottsbalken).

GDPR (The General Data Protection Regulation)

GDPR är en förordning som reglerar hantering av personuppgifter. Ett fotografi kan omfattas av GDPR regler om personen kan identifieras med hjälp av fotografiet. Själva bildtagningen är en registrering av personuppgifter. Ytterligare hantering av bilderna, till exempel publicering, kräver den fotograferade personens samtycke (art.6 GDPR).

Kränkande fotografering (4 kap. 6a § Brottsbalken).

Enligt bestämmelsen döms "den som olovligen med tekniskt hjälpmedel i hemlighet tar upp bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme. Till ansvar ska det inte dömas om gärningen med hänsyn till syftet och övriga omständigheter är försvarlig." Det är själva fotograferingen som utgör brottet och inte spridning av bilderna.

Olaga integritetsintrång (4 kap. 6c § Brottsbalken)

Olaga integritetsintrång omfattar spridning av integritetskänsliga uppgifter som sker i syfte att medföra allvarlig skada för den som uppgiften rör.

Hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Orysia Sich
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom PUL/GDPR (219)
2021-10-25 Är det tillåtet att montera en dashcam i sin bil?
2021-10-14 Får man sätta upp en kamera i lägenheten på ett äldreboende?
2021-10-11 Får MrKoll spara uppgifter i 20 år?
2021-09-24 Får en bostadsrättsförening fota registreringsskyltar som parkerar på deras parkeringsplatser?

Alla besvarade frågor (96532)