FrågaFAMILJERÄTTBodelning30/11/2020

Vilka föremål ingår i en bodelning?

Hej! Jag är en gift man som vill skiljas med min fru och har då en fundering kring bodelningen eller vad det nu heter. Grejen här är att majoriteten av alla möbler, prydnader och annat användbart som finns i vårt hem har jag själv valt ut och köpt in, mycket från utlandet och då menar jag också långt utanför Europa. Frakten hit har varit mycket dyr, den kostnaden har jag också själv fått stå för. Rent generellt kan jag också säga att sakerna även är dyra i sig självt då tillverkningen kräver mycket jobb och god kvalité, varav vissa är antikprodukter som inte tillverkas sedan minst 70 år tillbaka. Det är alltså mycket värde i sakerna som står på spel här. Sedan är det bara jag som tar hand om sakernas skick, dvs. ger de den underhållning som krävs för att inte slita eller går sönder, min fru bryr sig inte alls.

Så jag undrar, kommer jag att behöva tvingas ge upp delar eller hälften av hemmets saker till frugan under bodelningsprocessen? Har det jag beskrivit precis någon betydelse här?

Utöver det har vi också två barn, ett är myndigt men inte den andra, men båda bor fortfarande hemma hos oss. Kan de, på något sätt påverka bodelningen vid skilsmässa?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Äktenskapsbalken (ÄktB) reglerar äktenskap, och det är där bestämmelserna om äktenskapsskillnad finns. Vid en skilsmässa så görs en bodelning, och jag kommer att gå igenom vad som gäller angående denna.

Vad som ska ingå i bodelningen:

10 kap. 1 § ÄktB säger att allt giftorättsgods ska ingå i en bodelning. Giftorättsgods är all egendom som inte är enskild egendom. 7 kap. 2 § ÄktB radar upp vad som räknas som enskild egendom, vilket bland annat är egendom som genom testamente eller gåva villkorats att vara mottagarens enskilda.

Undantag:

Förutom enskild egendom får varje make i skälig omfattning undanta kläder, personliga presenter och andra föremål som maken uteslutande har till sitt personliga bruk från bodelningen, 10 kap. 2 § ÄktB. Exempel på detta är kläder och smycken. Vilken personlig egendom maken får undanta beror på makarnas ekonomiska situation. Makar som har levt med en hög ekonomisk standard har i regel rätt att ta undan mer personlig egendom.

Vem får vad efter en bodelning?

Efter bodelningen görs en andelsberäkning, där vardera make har rätt till en lika stor giftorättsandel. Sedan görs en lottläggning där man delar upp egendomen, där till exempel en make som får behålla egendom till ett större värde blir skifteslikvid och får betala mellanskillnaden i pengar. Enligt 11 kap. 7 § ÄktB är huvudregeln att var och en av makarna har rätt till sin egendom.

Skilsmässa vid minderårigt barn:

Om det minderåriga barnet är under 16 år så aktualiseras betänketid enligt 5 kap. 1 § ÄktB. Betänketiden blir även aktuell om endast en av er vill skiljas. Betänketiden är minst 6 månader och högst 12 månader. Tiden räknas från den dag tingsrätten tagit emot en gemensam ansökan eller från den dag motparten tagit emot stämningen.

Sammanfattning:

De föremål du beskriver i din fråga kommer troligtvis inte att klassificeras som personlig egendom, även om det är bara är du som sköter dessa föremål. Däremot så bör föremålen hamna på din lott vid lottläggningen. Om föremålen är dyra så kan du behöva att kompensera din fru i pengar för att det ska bli lika. Om ert barn som är minderårig är under 16 år så aktualiseras även betänketid.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba ThorRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”