Vem ska betala en omyndig persons böter och skadestånd, och vad händer om de inte betalas?

Hej! Jag har två frågor. Fråga 1. Om en ungdom mellan 15 och 18 år begår ett brott och blir dömd att betala till brottsofferfonden och böter eller skadestånd men inte betalar det, vad händer då? Står fakturan på barnet? lämnas det till kronofogdemyndigheten? Får barnet en betalningsanmärkning? Fråga 2. Om socialtjänsten gör bedömningen att den unge inte är lämplig att utföra ungdomstjänst eller om den unge döms till ungdomstjänst men inte utför den och socialtjänsten återrapporterar till åklagarmyndigheten och den nya påföljden blir dagsböter i stället kan det då innebära att den unge i princip inte behöver betala något alls då denne inte har någon inkomst?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar dina frågor som att du undrar vad som händer när en omyndig person blir dömd till böter, och denne inte kan betala. Din andra fråga utmynnar i en undran om den unge kommer undan att betala en bot på grund av brist på inkomst, vilket jag kommer att väva in i mitt svar på din första fråga, eftersom den handlar om lite samma sak.

Vem ska betala den unges böter?

Det är den person som blivit dömd som ska betala boten eller skadeståndet. Den unges föräldrar kan givetvis gå in och betala boten åt dem, men om de inte har medlen eller inte vill betala kommer den unge att få en skuld om hen inte själv kan betala.

Kan den unge få en betalningsanmärkning?

Om boten eller skadeståndet inte betalas kommer skulden tillslut att registreras hos Kronofogdemyndigheten (KFM). Det är dock inte KFM som skapar betalningsanmärkningar. Detta görs av privata företag som samlar in uppgifter om obetalda skulder, bland annat från KFM. Andra personer kan sedan begära kreditupplysningar hos de här företagen. När någon gör en kreditupplysning syns betalningsanmärkningen. Det är alltså fullt möjligt att barnet kan få en betalningsanmärkning. En betalningsanmärkning försvinner normalt tre år efter att skulden registrerats hos bolaget. Med det sagt så hämtar företagen uppgifter regelbundet, och om en skuld förblir obetald är det möjligt att en ny betalningsanmärkning skapas.

Precis som din fråga antyder är det problematiskt när omyndiga personer utan inkomst döms till böter de inte kan betala. Ungdomstjänst används som ett alternativ till böter, eftersom det gör att den unge inte behöver ha en skuld som följer med dem upp i deras vuxna liv. Är det dock, som i ditt fall, så att ungdomstjänst inte bedöms vara lämpligt döms istället böter ut. Oavsett vad så är det inte så att en bötesskuld bara försvinner. En betalningsanmärkning kan göra det, men skulden kommer att vara fortsatt registrerad hos Kronofogdemyndigheten om den inte betalas.

Hur lång tid har man på sig att driva in skulder för böter och skadestånd?

Obetalda böter är en skuld till staten, och dessa preskriberas normalt efter 5 år. Preskriptionstiden kan dock avbrytas genom att staten ställer krav på den dömde att denne ska betala. Så en sådan skuld kan kvarstå i princip hur länge som helst, under förutsättning att betalningskrav utlämnas med mindre än 5 års mellanrum. Gällande skadestånd är det en skuld som den dömde har till den målsägande. Den skulden registreras också hos Kronofogden, men har en preskriptionstid på 10 år från dess att brottet begicks (Preskriptionslagen 2-3 §§). Då är det istället den som blivit berättigad att få ett skadestånd som måste avbryta preskriptionstiden genom att framställa ett betalningskrav.

Den som skulden ska betalas till kallas borgenär. Kronofogden kan driva in skulder om borgenären begär det. Borgenären får då ansöka om verkställighet hos KFM, och om ansökan beviljas försöker KFM driva in skulden åt borgenären genom att till exempel utmäta föremål hos den dömde som kan säljas för att betala skulden.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Natalie AccordRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Skuld? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo