Vem har äganderätt till egendom bekostat med gemensamt lån?

Vem äger båten? Jag står ensam på köpeavtalet, på försäkringen, lånet dras från mitt lönekonto , vi står båda på lånet( ett krav från långivare) och jag har betalt alla kostnader för båten. Min ex fru är livrädd för vatten. Båten köptes under pågående äktenskap med syfte till mig, då jag haft båt hela vuxna livet. Vid skilsmässa har hon rätt att kräva ägandeskap till hälften o del av vinst vid försäljning? Inget äktenskapsförord finns.

Lawline svarar

 

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Denna fråga aktualiserar precis som du skriver frågan om äganderätt, vilket jag kommer förklara i det följande. Jag kommer inte gå in närmare i detalj kring bodelningen, förutom att nämna huvudregeln att all egendom som inte är enskild egendom utgör giftorättsgods och ska delas lika (9 kap. 1 § och 10 kap. 1 § ÄktB).

Äganderätt - vem äger båten?

När det kommer till vem som äger båten blir det en helhetsbedömning av relevanta omständigheter för att avgöra om det ska anses vara du eller du och din fru gemensamt som har köpt båten. I det senare fallet talar man om så kallad samäganderätt, vilket aktualiseras om man har införskaffat egendom tillsammans (1 § Samäganderättslagen). Vem som använder egendomen eller genomför affären spelar ingen roll, utan det avgörande är i vilken utsträckning vardera make har bidragit till affären. 

Av din fråga framgår det att ni har tagit ett gemensamt lån på banken för att bekosta köpet. Även om det enbart är du som betalar av lånet kan din fru krävas på pengar att betala av skulden, förutsatt att ni inte har avtalat om annat med banken (1 kap. 2 § Skuldebrevslagen). Detta får anses som att även hon har gett ett ekonomiskt bidrag till båten. Min slutsats blir därför att det föreligger samäganderätt, det vill säga att ni äger båten gemensamt. Enligt lagen förutsätter man att parterna äger den samägda egendomen med lika stora andelar om inte annat kan visas, det vill säga att ni har slutit ett avtal som delar upp andelarna i båten annorlunda. Eftersom du inte skriver om något sådant avtal i frågan antar jag att det inte existerar.

Sammanfattning

Av vad du framfört i din fråga är det min uppfattning att ni äger båten tillsammans och att ni kommer dela lika på värdet vid en eventuell försäljning då båten inte utgör enskild egendom. Att du stått för alla omkostnader och amorterat av lånet förändrar tyvärr inte den slutsatsen, utan i lagens mening anses ni förvärvat båten gemensamt. Det kan anses orättvist, men tanken med bodelningsreglerna är att makarna antas bidra på olika sätt till äktenskapet, varför en likadelning ansetts motiverad vid äktenskapets upplösning.

Vid bodelningen kan du antingen välja att lösa ut din fru från hennes andel i båten, alternativt att ni kommer överens om att fortsätta äga båten tillsammans även i fortsättningen. Om inte detta går kan din fru få till en försäljning av båten mot din vilja genom en offentlig auktion (6 § Samäganderättslagen). 

Hoppas du fick svar på din fråga! Om det är något mer du undrar är du varmt välkommen att skicka in en ny fråga!

Joel EngströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”