Vem får upprätta en bouppteckning

En man har avlidit. Hustrun lever. De efterlämnar en gemensam son. Hustrun har sedan tidigare i ett annat förhållande en dotter.

Är det OK att sonen (efterarvinge) upprättar bouppteckningen, med intygande av sin dotter och sin hustru, eller måste annan juridisk part ansvara för bouppteckningen? T ex bank eller begravningsbyrå?

Lawline svarar

Hej!

Jag tolkar din fråga på så sätt att sonen, i egenskap av dödsbodelägare, vill upprätta bouppteckningen själv, det vill säga utan att anlita någon som ska göra detta. För att göra detta måste han ha två utomstående förrättningsman och du undrar då om dottern och hustrun kan vara förrättningsman?

Vem kan upprätta en bouppteckning?

Ärvdabalk (1958:637) reglerar frågor om arv. När en person avlider ska en bouppteckning upprättas, genom denna redovisas tillgångarna och skulderna som den avlidne lämnar efter. Bouppteckningen görs av en bouppgivare, personen som utses till bouppgivare ska ha bra kännedom om vilka tillgångar och skulder som finns i dödsboet. (20 kap. 6 § första stycket ÄB). Den som är dödsbodelägare (har rätt till arv) kan också vara också är bouppgivare, det finns hittills inga hinder för att sonen ska kunna upprätta en bouppteckning utan att anlita någon.

En bouppteckning kan också, precis som du säger, förrättas av en begravningsbyrå eller en jurist, men det är inget krav.

Vem kan vara förrättningsman?

Väljer man att själv sköta bouppteckningen ska två kunniga och trovärdiga förrättningsmän utses (20 kap. 2 § första stycket ÄB). Deras uppgift är att granska att förrättningen gått rätt till samt att egendomen värderas på rätt sätt.

Personerna som utses till förrättningsman ska inte ha direkt rätt till arvet varken genom lag eller testamente. Detta innebär alltså att dottern inte kan utses till förrättningsman i och med att hon genom lag har rätt till arvet då hon är barnbarn till den avlidne. Hustrun kan däremot godtas, i regeln får en make till dödsbodelägaren vara förrättningsman.

Handlingsalternativ

Du kan läsa mer om hur en bouppteckning går till på skatteverkets hemsida och eventuellt vända dig till dem vid ytterligare frågor. För fortsatt hjälp råder dig till att vända dig till en jurist, förslagsvis Lawlines Juristbyrå genom att boka en tid via länken (https://lawline.se/boka).
Marija StevanovicRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000