FrågaFAMILJERÄTTBodelning24/09/2021

Vem får lägenheten vid upphörandet av ett samboförhållande?

Jag har flyttat ihop med min pojkvän i en ny gemensam lägenhet april 2021. Från början hade jag egen bostad. Men han ville jag och mina två barn skulle flytta hem till honom. Och att vi sen ska söka gemensam bostad. Den nya lägenheten vi flyttade in till tillsammans april 2021 står bara på honom. Han vägrade låta mig stå med på kontraktet. Nu vill vi Separera. Vi är Inte gifta. Har inga gemensamma barn. Dem två barnen jag har är från ett annat förhållande. Vem får lägenheten?

Lawline svarar

Hej!

Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår att du och din pojkvän sedan april 2021 bor i en lägenhet tillsammans och att lägenheten skaffades i syfte att ni ska sambo där. Det är för mig oklart om bostaden är en bostadsrätt eller en hyresrätt, men jag förstår att det är din pojkvän som antingen har köpt den eller är skriven som hyresgäst i hyresavtalet. Nu vill ni separera och du undrar därför vem som har rätt att få bo kvar i lägenheten. Din fråga är familjerättslig och behandlas i Sambolagen (SamboL).

Lägenheten är samboegendom och skulle ingå i en eventuell bodelning

Sambor är två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll (1 § SamboL). I ett samboförhållande finns det viss egendom som anses vara samboegendom, och det är den egendomen som blir föremål för en eventuell bodelning när samboförhållandet upphör (8 § SamboL). Som samboegendom räknas sambornas gemensamma bostad och bohag (möbler), men bara om bostaden eller bohaget har förvärvats för gemensam användning i samboförhållandet (3 § SamboL). Med sambornas gemensamma bostad avses bl.a. bostadsrätt och hyresrätt (5 § SamboL).

I ditt fall beskriver du att du och din pojkvän, redan innan ni började bo tillsammans, uttryckte ett intresse att flytta in i en lägenhet tillsammans. Därför anser jag att lägenheten ni nu bor i anskaffades för gemensam användning och att den således är att betrakta som samboegendom. Detta är viktigt att veta eftersom all samboegendom ingår i en eventuell bodelning när samboförhållandet upphör.

Den som bäst behöver bostaden har rätt till den

När samborna flyttar isär upphör samboförhållandet (2 § SamboL), och då ska bodelning mellan samborna hållas om åtminstone en av samborna begär det (8 § SamboL). Bodelningen innebär att all samboegendom fördelas mellan samborna. I ett samboavtal kan samborna avtala om att bodelning inte alls ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen (9 § SamboL). Det innebär att man t.ex. kan undanta en bostad från att ingå i bodelningen.

Vid bodelningen kan samborna, om den gemensamma bostaden är samboegendom och inte genom samboavtal har undantagits från att ingå i bodelningen, i princip själv bestämma vem som ska få bostaden och få bo kvar. Om samborna dock inte är överens om saken ska den av samborna få bostaden som bäst behöver den. Vid bedömningen av vem som bäst behöver bostaden ska hänsyn tas till bl.a. om en av samborna har barn sedan tidigare, vem som har bäst förmåga att skaffa en ny bostad och vem som har närmast till jobbet från bostaden. Om den gemensamma bostaden är en hyresrätt finns det inga ekonomiska implikationer i bodelningen eftersom en hyresrätt är värdelös. Om det däremot är fråga om en bostadsrätt, som har ett ekonomiskt värde, ska den av samborna som har bäst behov av bostaden ersätta den andra sambon till värdet motsvarande hälften av bostadens värde (16 § SamboL). Detta kan göras genom att den sambon, som inte får bostaden, får mer annan samboegendom av sambon som får behålla bostaden. I praktiken blir det ofta fråga om kontanta betalningar, vilket en sambo sällan har råd med. Den vanligaste lösningen är därför att sälja bostadsrätten.

I din situation bedömer jag det som att du har bäst behov av bostaden eftersom du har barn sedan tidigare, vilket i många fall har varit en direkt avgörande faktor. Eftersom jag inte känner till alla omständigheter i eran situation kan det finnas andra faktorer som påverkar bedömningen. Utifrån det du har skrivit borde du dock ha bäst behov av bostaden och ha rätt att få bo kvar i den. Om det är en hyresrätt behöver du inte ersätta din sambo för övertagandet, men det måste du göra om det är en bostadsrätt.

Min rekommendation

Min rekommendation, för det fall att det är fråga om en hyresrätt och du gärna vill bo kvar i den, är att du begär att en bodelning mellan dig och din sambo hålls. Då har du möjlighet att åberopa att du har bättre rätt till bostaden. Om din sambo inte håller med dig om att du har bättre rätt till bostaden, kan en eller båda av er hos tingsrätten ansöka om att en bodelningsförrättare ska förordnas (26 § SamboL). Bodelningsförrättarens uppgift är att försöka få er att komma överens om hur eran samboegendom ska fördelas - i ert fall vem som ska få bostaden. Om Bodelningsförrättaren inte lyckas få er att komma överens, kan denne genom en tvångsbodelning själv besluta om vem som ska få bostaden. Det är i min mening sannolikt att Bostadsförrättaren då skulle se att du, p.g.a. dina barn, har bäst behov av bostaden.

Min rekommendation, för det fallet att det är fråga om en bostadsrätt och du gärna vill bo kvar i den, är att du först funderar om du har de ekonomiska medlen som krävs för att "köpa ut" din pojkvän. Om du anser att du har det, rekommenderar jag att du gör som jag har rekommenderat ovan.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Jacob WestinRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”